پاورپوینت تنظیم بودجه

دانلود پاورپوینت تنظیم بودجه از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج توضیحات بودجه آئینه تمام نمای  کلیه برنامه ها و فعالیت های دولت برای یک سال  مالی به شمار می آید.دولت زمینه اصلی عملکرد بودجه به شمار می آید.   در ابتدا وظایف دولت ها محدود به برقراری نظم، امنیت وعدالت بود واز قرن شانزدهم به…

ادامه مطلب