دانلود رایگان پاورپوینت مدیریت محیطی

دریافت رایگان پاورپوینت مدیریت محیطی و زیست بوم شناسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران به دانشی که کنش های بین جانداران و محیط زندگی  آن ها را مورد مطالعه قرار می دهد بوم شناسی یا اکولوژی اطلاق می شود. بوم‌شناسی یکی از کهن‌ترین علوم بشری است. انسان های اولیه  باید بوم شناسانی از این دست…

ادامه مطلب