پاورپوینت ارتباط کمی ساختار فعالیت QSAR

پاورپوینت ارتباط کمی ساختار فعالیت QSAR یکی از زمینه های مهم کمومتریکس، مطالعاتی است که فعالیت ترکیبات شیمیایی را به ویژگی های ساختاری آنها ارتباط می دهد. مفهوم رابطه کمی ساختار-فعالیت (QSAR) برای اولین بار در سال 1964 مطرح شد. روش QSARکه امروزه استفاده میشود به مطالعات و مدلهای به چاپ رسیده از هانش و…

ادامه مطلب

پاورپوینت اکسیدهای فلزی نانو ساختار شده وکاربردهایش در شیمی

نانو اکسیدهای فلزی و کاربردهایش در شیمی در این پاورپوینت ابتدا تعریف نانوساختارهاسپس درمورد انواع آنها،اکسیدهای فلزی، روشهای تهیه وآماده سازی نانوساختارهای اکسید فلزی ، کاربردهایشان در شیمی وکارهایی که در آینده انتظار می رود انجام شد، آورده شده است.

ادامه مطلب

پاورپوینت روشهای مختلف محاسبه PH

روشهای مختلف محاسبه PH PH کمیتی است که میزان اسیدی یا بازی بودن موارد را مشخص می کند. این کمیت اولین بار توسط دانشمند دانمارکی سورن سن در سال 1909 میلادی بیان شد که طبق تعریف PH برابر منفی لگاریتم مبنای 10 غلظت مولی یون هیدروژن فعال در محلول است. در پاورپوینت زیرانواع مخلف روشهای…

ادامه مطلب

پاورپوینت الکتروشیمی

پاورپوینت الکتروشیمی الکتروشیمی یکی از زیر شاخه های شیمی تجزیه می باشد.اساس الکتروشیمی برمبنای واکنشهای الکتروشیمیایی می باشد که در واقع واکنشهای مبادله الکترونی که بین یک بستر رسانا ویک گونه محلول انجام می گیرد، می باشد.نمایش واکنشهای الکتروشیمیایی به صورت فرمولهای شیمیایی همراه با پارامترهای ترمودینامیکی وسنتیکی وابسته تاحدودی می تواند پاسخگوی چنین نیازی…

ادامه مطلب

پاورپوینت تئوری دبای هوکل

اریش آرماند آرتور یوزف هوکل (به آلمانی: Erich Armand Arthur Joseph Hückel) دانشمند آلمانی بود که بین سال‌های ۱۸۹۶ تا ۱۹۸۰ می‌زیست. آوازه وی بدلیل دو کار مهمی‌ست که در فیزیک انجام داد: روش اوربیتال مولکولی هوکل تئوری هوکل-دبای در مورد محلول‌های الکترولیتی در ادامه می توانید پاورپوینت تئوری دبای هوکل را دانلود کنید.

ادامه مطلب

پاورپوینت روش آماری (رگرسیون اجزای اصلی) پی-سی-آر دراسپکتروسکوپی شیمی

تحلیل فاکتور قدرتمندترین تکنیک در حوزه کمومتریکس می باشد. این تحلیل فاکتور تکنیک چند متغیره ایست جهت کاهش ابعاد داده ها با استفاده از حداقل تعداد بردارهای عمود برهم(فاکتورها) که حاوی کلیه اطلاعات مفید ومهم می باشند. دوروش برگشت خطی جزء اصلی (PCR)و حداقل مربعات جزئی(PLS) از روشهای غیر مستقیم مبتنی بر فاکتور می باشند. در…

ادامه مطلب