پرسشنامه بازاریابی ارگانیک (1390)

پرسشنامه بازاریابی ارگانیک (1390) Organic Marketing questionnaire پرسشنامه بازاریابی ارگانیک توسط رعنایی کردشویی و همکاران (1390) به منظور سنجش بازاریابی ارگانیک طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بازاریابی ارگانیک دارای 3 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(جذب اعتماد مردم از سلامت محصولات بازار ارگانیک و…

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه (سواری ، 1393)

  دریافت پکیج پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه (سواری ، 1393)   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه توسط سواری (1393) ساخته شده که دارای 3 مولفه و 13 گویه می باشد و هدف اصلی آن سنجش اعتیاد افراد به تلفن همراه است. روایی و پایایی: قابلیت اعتماد یا…

ادامه مطلب

پرسشنامه کنترل عصبانیت

  دریافت پکیج پرسشنامه کنترل عصبانیت   (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) آیا تا به حال آنقدر به خشم آمده اید که کنترل خود را از دست دهید؟ بسیاری از ما،گاهی جوش می آوریم.این پرسشنامه را تکمیل کنید تا متوجه شوید چه میزان کنترل عصبانیت برای شما آسان است یا دشوار است. روایی…

ادامه مطلب