پرسشنامه ارزش ویژه برند تونیکس و همکاران (2009)

پرسشنامه ارزش ویژه برند تونیکس و همکاران (2009) Role of Brand questionnaire پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط تونیکس و همکاران (2009) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه ارزش ویژه برند دارای 15 سوال و 4 مولفه کیفیت ادراک شده برند، آگاهی از برند، تداعی…

ادامه مطلب