پرسشنامه اضطراب ریاضی مای (2009)

پرسشنامه اضطراب ریاضی مای (2009) Mathematics anxiety questionnaire پرسشنامه اضطراب ریاضی توسط مای (2009) به منظور سنجش اضطراب ریاضی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه اضطراب ریاضی دارای 15 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (من نگرانم نتوانم از ریاضیات در شغل آینده خود، زمانی…

ادامه مطلب