پرسشنامه انگیزش به یادگیری ریاضی کورتر (2005)

پرسشنامه انگیزش به یادگیری ریاضی کورتر (2005) Motivation to learn Mathematical questionnaire پرسشنامه انگیزش به یادگیری ریاضی توسط کورتر (2005) به منظور سنجش انگیزش به یادگیری ریاضی  طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه انگیزش به یادگیری ریاضی دارای 18 سوال و 3 مولفه علاقه به ریاضی، عزت نفس ریاضی و…

ادامه مطلب