مقیاس درجه بندی شده یائسگی هاینمن و همکاران 2003

مقیاس درجه بندی شده یائسگی (Menopause Rating Scale) هاینمن و همکاران 2003 مقیاس درجه بندی شده یائسگی، برای اندازه گیری شدت شکایات مرتبط با یائسگی و ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در این دوران توسط هاینمن و همکاران (2003) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 11 سوال و سه حیطه جسمانی، روانی و ادراری-…

ادامه مطلب