پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین سوینی و همکاران (2012)

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی تومینین سوینی و همکاران (2012) Academic well-being questionnaire   پرسشنامه بهزیستی تحصیلی توسط تومینین سوینی، سالمیلا آرو و نیمیویرتا (2012) به منظور سنجش بهزیستی تحصیلی طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه بهزیستی تحصیلی دارای 31 سوال و 4 مولفه ارزش مدرسه، فرسودگی نسبت به مدرسه، رضایتمندی تحصیلی…

ادامه مطلب