پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری الدمور و حیات (2019)

پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری الدمور و حیات (2019) Customer relationship management technology questionnaire پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری توسط الدمور و حیات (2019) به منظور سنجش فناوری مدیریت ارتباط با مشتری طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه فناوری مدیریت ارتباط با مشتری دارای 4 سوال می باشد…

ادامه مطلب