پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی کینزرسکی و دکارلو (1991)

پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی کینزرسکی و دکارلو (1991) Physical Activity Enjoyment Scale پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی توسط کینزرسکی و دکارلو (1991) به منظور سنجش میزان لذت از فعالیت بدنی ورزشکاران طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه لذت از فعالیت جسمانی دارای 18 سوال می باشد و بر اساس…

ادامه مطلب