پروژه فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکروکنترولر

دانلود پروژه فانکشن ژنراتور کنترل شونده با میکروکنترولر از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج چکیده در این پروژه از آی سی های مولد این سه پالس استفاده نشده است و میبایست مدار داخلی این آی سی ها شبیه سازی می شد. بدین منظوراز آمپ امپها برای تولید امواج مربعی و مثلثی و از یک…

ادامه مطلب