کتاب راهنمای تولید مقالات آکادمیک

بی شک نگارش و تولید مقالات آکادمیک و دانشگاهی علاوه بر تسلط بر موضوع علمی مورد بحث ، نیازمند رعایت اصول دستوری و نگارشی بیشماریست که بدون در نظر گرفتن آنها ، حاصل کار فاقد وجه مناسب جهت ارائه در محافل و محیط های سطح بالای دانشگاهی میباشد. کتاب Academic Writing فرآیند تولید این متون…

ادامه مطلب