مقاله ترجمه شده تصميم گيري چند شاخصه فازي در انتخاب ابزار ماشين

دانلود مقاله ترجمه شده يك رويكرد تركيبي براي تصميم گيري چند شاخصه فازي در انتخاب ابزار ماشين با در نظر گرفتن اثرات متقابل شاخص ها – اختصاصی مادسیج   ترجمه فارسی : چكيده رقابت اقتصادي جهاني ، موجب بهبود بخش توليد و سرمايه گذاري در تجهيزات پيشرفته شده است تا نيازهاي بازار را تامين كند…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده بهينه سازي براي طراحي و آموزش شبكه هاي عصبي

دانلود مقاله ترجمه شده روش هاي جهاني بهينه سازي براي طراحي و آموزش شبكه هاي عصبي – اختصاصی مادسیج   ترجمه فارسی : چكيده اين مقاله ، نتايج دو روش بهينه سازي شبكه هاي عصبي را نشان مي دهد : يك روش ، از آنيلينگ شبيه سازي شده براي بهينه سازي ساختارها و وزنهايي استفاده…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مشتقات برق و مدیریت ریسک

دانلود مقاله ترجمه شده مشتقات برق و مدیریت ریسک – اختصاصی مادسیج   ترجمه فارسی : چكيده‌ قيمت هاي لحظه اي برق در بازارهاي در حال ظهور برق ،‌بي ثبات هستند . اين امر ، پيامد ويژگي هاي فيزيكي منحصربه فرد توزيع و توليد برق مي باشد . اگر به صورت كنترل نشده با ريسك…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان

دانلود مقاله ترجمه شده مسیرهای علامت دهی هورمون در گیاهان: نقش اسید Jasmonic در سیگنال دهی سلول گیاهی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Hormone-Signaling-Pathways-in-Plants-The-Role-of-Jasmonic-Acid.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده رشد و متابولیسم  گیاه تحت تاثیر انواع محرک های زنده و غیر زنده ای قرار میگیرند که شامل حمله میکروارگانیسم ها و حشرات به خوبی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده دیواره های سلولی

دانلود مقاله ترجمه شده دیواره های سلولی: ساختار، سیر تکامل و گسترش پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Cell-Walls-Structure-Biogenesis-and-Expansion.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : بر خلاف سلولهای حیوانی، سلولهای گیاهی،توسط دیوارهه سلولی نسبتا نازک ، اما از نظر مکانیکی قوی احاطه شده است. این دیواره متشکل از مخلوطی از پلی ساکارید ها و پلیمر های دیگر…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده تولید ماست کم چرب با میوه به آب پز شده

دانلود مقاله ترجمه شده تولید ماست کم چرب با میوه به آب پز شده پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Production-of-low-fat-yogurt-with-quince-Cydonia-oblonga-Mill.-scalding-water.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : عصاره آب پز شده ی به، از نقطه نظر ترکیبات فنلیک و فلاونوئیدها، بسیار غنی است که خواص آنتی اکسیدانی جالبی ارائه می نماید و همچنین حاوی اسیدهای  آلی و…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده تجدیدنظری در طبقه بندی ببرهای جنوب شرقی آسیا

دانلود مقاله ترجمه شده تجدیدنظری در طبقه بندی ببرهای جنوب شرقی آسیا پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-A-taxonomic-revision-of-the-tigers-Panthera-tigris.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده تمایل طبقه بندی ببرهای جنوب شرقی آسیا دوباره مورد بررسی قرار گرفت . نمونه ها از چهار زیرگونه  که به طور سنتی شناخته شده اند  ، با استفاده از روش های…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس

دانلود مقاله ترجمه شده تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر مقاومت فشرده محصور نشده خاک رس تقویت شده با الیاف پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-The-influence-of-freeze–thaw-cycles-on-the-unconfined-compressive-strength-of.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده چرخه ذوب انجماد  یک فرایند هوازدگی است  که اغلب در آب و هوای سرد رخ میدهد  . در حالت فریز، شرایط ترمودینامیکی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده جمعیت لاک پشت های دریایی

دانلود مقاله ترجمه شده آیا تغییر آب و هوا بر پویایی جمعیت لاک پشت های دریایی در حال انقراض اقیانوس آرام موثر است؟ پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/Pages-from-Is-climate-change-affecting-the-population-dynamics-of-the-endangered.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده لاک پشت دریایی loggerhead گونه های در معرض خطر بسیاری از خطرات انسانی در اقیانوس آرام است. این موضوع به…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده اثرات ايندول بوتيريک اسيد

دانلود مقاله ترجمه شده اثرات ايندول بوتيريک اسيد (IBA) بر ريشه زايي odorata Chromolaena پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/04/The-effects-of-Indole-Butyric-Acid-IBA-on-rooting-of-chromolaena.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکيده اين مطالعه شامل  تحقيق اثر بستر ريشه زايي بعلاوه هورمون ايندول بوتيريک اسيد در توسعه ريشه قلمه ساقه از Chromolaena odorata است. قلمه ساقه C. odorata تيمار شده با…

ادامه مطلب