پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو (۵ عاملی)

.  دریافت پرسشنامه استاندارد نئو  از سایت مادسیج این پرسشنامه شامل ۶۰ ماده است که بر اساس تحلیل عاملی نمرات NEO-PI که در سال ۱۹۸۶ اجرا شده بود، به دست آمده است. در این پرسشنامه برای هر عامل، ۱۲ آیتم وجود دارد که این آیتم­ها با توجه به دارا بودن بیشترین بار عاملی در ارتباط با…

ادامه مطلب

پرسشنامه ترجیح سبک تدریس

 نام  پرسشنامه: ترجیح سبک تدریس  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات: ۳۹ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :ترجیح سبک تدریس  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش نوآوری آموزشی

 نام  پرسشنامه: پذیرش نوآوری آموزشی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات: ۲۴ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :پذیرش نواوری اموزشی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه بومی کردن معلمان

 نام  پرسشنامه: بومی کردن معلمان  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات: دارای چند بخش می باشد مولفه: دارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :بومی کردن معلمان  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای آموزشی استادان

 نام  پرسشنامه: باورهای آموزشی استادان  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات: مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :باورهای اموزشی استادان  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه اوقات فراغت

  . دریافت پرسشنامه استاندارد اوقات فراغت همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد اوقات فراغت پرسشنامه اوقات فراغت  دارای۶۴ سوال بوده و هدف آن سنجش نگرش  افراد  نسبت به اوقات فراغت می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها گویه ها مهارت تصمیم گیری ۱-۱۵ مهارت آگاهی از فراغت…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزش تحصیلی

 نام  پرسشنامه:  انگیزش تحصیلی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:۵۵ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :انگیزش تحصیلی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج [/]  

ادامه مطلب

پرسشنامه انتقال دانش ضمنی

 نام  پرسشنامه:  انتقال دانش ضمنی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:در دو بخش ۱۳ سوال برای کارکنان و مدیریان مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :انتقال دانش ضمنی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج

ادامه مطلب

پرسشنامه آموزش الکترونیکی

  نام  پرسشنامه:آموزش الکترونیکی  دریافت : رایگان  نوع فایل: پی دی اف  تعدا سوالات:در دو بخش ۵۴ سوال مولفه: ندارد مقیاس:لیکرت   لینک دانلود :اموزش الکترونیکی  منبع: شبکه آموزشی، پژوهشی مادسیج [/]

ادامه مطلب

پرسشنامه اعتماد سازمانی

  . دریافت پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی  شامل  ۱۶گویه و دارای ابعاد درستی و صداقت ،قابلیت اتکا،شایستگی،تعهد سازمانی می باشد. مولفه های پرسشنامه ابعاد سوالات درستی و صداقت ۱-۴ قابلیت اتکا ۵-۹ شایستگی ۱۰-۱۳ تعهد سازمانی…

ادامه مطلب