پرسشنامه استاندارد اعتبار و پرستیژ برند به نقل از غلامی، ۱۳۹۴