کارگاه آنلاین آموزش spss – معرفی نرم افزار ( جلسه اول)