دانلود رايگان پاورپوينت پلاسما اسپري

دانلود رايگان پاورپوينت پلاسما اسپري از آنجايي كه دانشجويان همواره به دنبال پاورپوينت هاي زيبا و در عين حال جامع مرتبط با دروس خود هستند تصميم گرفتيم در اين سايت (شبكه علمي پژوهشي مادسيج) بخشي را به آماده سازي و ارائه ي رايگان پاورپوينت هاي تمامي رشته هاي دانشگاهي اختصاص دهيم . پاورپوينتي كه در…

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت شیمی عمومی

شيمي جزو دروس اغلب دانشجويان تجربي و فني مهندسي ميباشد كه كاربرد هاي زيادي دارد امروزه مشخص شده است که در داخل اتم حدود 35 ذره وجود دارد که سه ذره ی 1-الکترون 2- پروتون 3- نوترون را به عنوان ذرات بنیادی اتم می شناسیم و خواص اتم ها بر اساس همین سه ذره قابل…

ادامه مطلب

پاورپوینت کروماتوگرافی یون

کروماتوگرافی یون کروماتوگرافی تبادل یون یکی ازانواع کروماتوگرافی می باشد. در کروماتوگرافی تبادل یونی جداسازی مواد از نوع کروماتوگرافی که در آنها رزین به جای جاذب در کروماتوگرافی جذبی قرار می‌گیرد، است. مقادیر زیادی از رزین‌های تبادل یونی برای جدا کردن کامل یون‌ها از محلول در آزمایشگاه و نیز در مقیاس صنعتی به کار می‌روند….

ادامه مطلب

پاورپوینت اصول اسپکتروسکوپی

اصول اسپکتروسکوپی اصول اسپکتروسکوپی بر پایه برهمکنش بین ماده و تابش بنا نهاده شده است.اگرماده در معرض تابش الکترومغناطیس قرار بگیرد، مثل نو مادون قرمز ویا…تابش میتواند جذب شود، عبور داده می شود،انعکاس می یابدویا پراکنده شود.در این پاورپوینت در موردانواع تابشها در طیف الکترومغناطیسی بحث شده است.همچنین در مورد انواع روشهای اسپکتروسکوپی توضیحاتی داده…

ادامه مطلب

پاورپوینت اسپکترومتری تحرک یونی

اسپکترومتری تحرک یونی (Ion mobility specterometry) : در این دستگاه یونها در منبع یونیزاسیون تولید شده و در ناحیه رانش تحت میدان الکتریکی نسبت به بار به اندازه از هم جداسازی شده و به آشکار ساز می رسند.اجزای مهم دستگاه تحرک یونی: 1-منبع یونش 2-شبکه الکتریکی 3-ناحیه رانش 4-شبکه محافظ 5-آشکارساز 6-تقویت کننده 7- جمع…

ادامه مطلب

پاورپوینت اسپکترو الکتروشیمی

اسپکترو الکتروشیمی اسپکتروالکتروشیمی زمینه ایست که الکتروشیمی با طیف بینی تلفیق می شود. فنون اسپکتروالکتروشیمیایی در مطالعه پدیده های الکتروشیمیایی اتفاق افتاده در محلولها و در سطوح الکترودها مفید می باشند. مثال: در یک اندازه گیری اسپکتروالکتروشیمیایی نمونه ای ، یک الکترود شفاف نوری (OTE)، بکار می رودو طیف جذبی مرئی/ماورای بنفش (یا جذب )ماده…

ادامه مطلب

پاورپوینت تشکیل پیوند کربن کربن از طریق ترکیبات بور

تشکیل پیوند کربن کربن از طریق ترکیبات بور بور عدد اتمی 5 و عدد جرمی 10/811 را به خود اختصاص داده است. عنصر بور در سطح زمین به صورت آزاد یافت نمی‌شود و همیشه با ماده‌ای دیگر ترکیب شیمیایی شده‌است. در صنعت تهیه بور بسیار خالص با سختی روبرو است چون این عنصر تمایل زیادی…

ادامه مطلب

پاورپوینت اسپکترومتری فلوروسانس اشعه ایکس

اسپکترومتری فلوروسانس اشعه ایکس در پاورپوینت زیر در مورد تاریخچه اشعه ایکس، کاشف اشعه ایکس، اینکه اشعه ایکس چیست ، چگونه تولید می شود و راهها یا منابع ایجاد اشعه ایکس، بیان شده است.در این فایل به تمامی این موارد اشاره شده است.با دانلود آن به اطلاعات بیشتر ودقیقتری دست خواهید یافت.  

ادامه مطلب

پاورپوینت واکنش های جانشینی نوکلوئوفیلی

واکنش های جانشینی نوکلوئوفیلی بسیاری از جانشینی های مهم ترکیبات آروماتیک بوسیله واکنشگرهای نوکلئوفیلی تحت تاثیر قرار میگیرند.  برخلاف جانشینی نوکلئوفیلی در کربن سیرشده، جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیک با یک مکانیسم تک مرحله ای اتفاق نمی افتد. انواع  مکانیسم های جانشینی که میتوانند در این دسته اتفاق افتد شامل پروسه های: 1-افزایش- حذف   2- کاهش –…

ادامه مطلب

پاورپوینت کاربن ها و نیترن ها

کاربن ها و نیترن ها کاربن ها ترکیباتی هستند که دارای یک اتم دو ظرفیتی می باشند. این ترکیبات دارای دو الکترون غیر پیوندی هستند. گونه هایی بسیار فعال بوده و غالبا نیمه عمری کمتر از یک ثانیه دارند. کاربن ها به دلیل دارا بودن دو الکترون غیر پیوندی می توانند دو ساختار متفاوت داشته…

ادامه مطلب