پاورپوینت طراحی و انجام سنتزهای چند مرحله ای

طراحی و انجام سنتزهای چند مرحله ای روش های تاکتیکی برای سنتزهای چند مرحله ای سه مورد برای انتخاب مناسب یک گروه محافظت کننده باید در نظر گرفته شود: 1- طبیعت گروهی که محافظت میشود. 2- شرایط واکنشی  که تحت آن گروه محافظت کننده باید پایدار باشد. 3- شرایطی که گروه محافظت کننده برداشته میشود….

ادامه مطلب

پاورپوینت ترکیبات آلی سیلیسیم

ترکیبات آلی سیلیسیم سیلیس عنصری است غیر فلزی اما خواصش فلزی تر از کربن است.در گروه 14 جدول تناوبی قرار دارد. سیلیس دو شکل آلو تروپی دارد یکی به شکل پودری و دیگری ساختار بلورین تیره. ساختار بلورین آن شبیه الماس است.این عنصر در سال 1823 توسط  Jöns Berzelius دانشمند سوئدی کشف گردید .دومین عنصر…

ادامه مطلب

پاورپوینت واکنش های فلزات واسطه

واکنش های فلزات واسطه همانطورکه فلزاتی مانند لیتیم و منیزیم نقش بسیار مهمی در سنتز ترکیبات آلی دارند، فلزات واسطه هم بسیار مهم هستند. در این پاورپوینت واکنشهای شامل فلزات واسطه را مورد بررسی قرار می دهیم. در مقایسه با واکنشگرهای لیتیم و منیزیم که با مقادیر استوکیومتری بکار می روند بسیاری از واکنش های…

ادامه مطلب

پاورپوینت مقدمه ای بر شیمی تجزیه

پاورپوینت مقدمه ای بر شیمی تجزیه شیمی تجزیه تفکیک یک ترکیب شیمیایی به اجزایش میباشدودرنهایت غلظت یا مقدار این اجزا اندازه گیری می شود.در واقع به دو دسته کمی و کیفی تقسیم بندی می شود.برای اطلاع از مفاهیم و مسائل جزئی در این مورد به فایل زیر مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

پاورپوینت روش اسپکتروسکوپی رامان

پاورپوینت روش اسپکتروسکوپی رامان وقتی كه تابشي از ميان يك محيط شفاف عبور میكند، گونه هاي موجود در آن محیط قسمتي از باريكه را در همه جهات پراكنده مي كنند. در سال 1928 ، فيزيكدان هندي با نام سي وي رامان پی به این کشف بسیار مهم برد كه طول موج مربوط به كسركوچكي از…

ادامه مطلب

پاورپوینت طیف بینی جرمی

پاورپوینت طیف بینی جرمی طیف بینی جرمی برای مطالعه جرم اتمها ومولکولها می باشد.اطلاعات بسیار خوبی در مورد ترکیب عنصری ، ساختار مولکولی ، ترکیب مخلوطهای کمپلکس ساختار وترکیب سطوح جامد ونسبت ایزوتوپی اتمها ارائه می نماید. برای اطلاعات بیشتر در این مورد می توانید به فایل زیر مراجعه وآن را دانلود نمایید.

ادامه مطلب

پاورپوینت اسپکتروسکوپی اتمی

پاورپوینت اسپکتروسکوپی اتمی اسپکتروسکوپی اتمی برای اندازه گیری غلظتهای عنصری از طریق فرایندهای نوری مثل جذب اتمی،نشر اتمی و فلوروسانس که به ترتیب با علائم AAS، AES , AFSشناخته می شوند.همچنین تکنیکهای اسپکتروسکوپی جرمی بعنوان مثال ICP-MSنیز جزو اسپکتروسکوپی اتمی محسوب می شوند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید پاورپوینت زیر را دانلود نمایید.

ادامه مطلب

پاورپوینت ارتباط کمی ساختار فعالیت QSAR

پاورپوینت ارتباط کمی ساختار فعالیت QSAR یکی از زمینه های مهم کمومتریکس، مطالعاتی است که فعالیت ترکیبات شیمیایی را به ویژگی های ساختاری آنها ارتباط می دهد. مفهوم رابطه کمی ساختار-فعالیت (QSAR) برای اولین بار در سال 1964 مطرح شد. روش QSARکه امروزه استفاده میشود به مطالعات و مدلهای به چاپ رسیده از هانش و…

ادامه مطلب

پاورپوینت اکسیدهای فلزی نانو ساختار شده وکاربردهایش در شیمی

نانو اکسیدهای فلزی و کاربردهایش در شیمی در این پاورپوینت ابتدا تعریف نانوساختارهاسپس درمورد انواع آنها،اکسیدهای فلزی، روشهای تهیه وآماده سازی نانوساختارهای اکسید فلزی ، کاربردهایشان در شیمی وکارهایی که در آینده انتظار می رود انجام شد، آورده شده است.

ادامه مطلب

پاورپوینت عملگر توزیع رادیکالی

عملگر توزیع رادیکالی در پاورپوینت زیر به موضوع محاسبه عملگر توزیع رادیکالی توسط دینامیک مولکولی پرداخته شده است.دینامیک مولکولی یا Molecular dynamic (MD)، شبیه سازی کامپیوتری حرکات فیزیکی اتمهاومولکولها در مبحث شبیه سازی N-bodyمی باشد.برای اطلاع از جزئیات کار لطفا پاورپوینت زیر را دانلود نمایید.

ادامه مطلب