معرفی رشته کامپیوتر وگرایش های آن

در معرفی رشته کامپیوتر باید دیدگاههای زیادی را مد نظر گرفت، شاید وقتی که شخصی کلمه کامپیوتر را به زبان می آورد اولین چیزی که به ذهن ما خطور می کند یک کامپیوتر شخصی خانگی یا حداکثر یک لپ تاپ باشد، و یا حتی کسانی که هنگام ورود به دانشگاه این رشته راانتخاب می کنند…

ادامه مطلب