دانلود کتاب قدرت عادت Power of the Habit

دانلود کتاب قدرت عادت Power of the Habit قدرت عادت: چرایی کارهایی که انجام میدهیم؛ در زندگی و کسب و کار عادت ها در زندگی ما نقش مهمی دارند برخی از آنها مفید هستند و ما را به درجات بالایی از موفقیت و خوشبختی میرسانند و برخی دیگر از بزرگترین دلایل شکست ما هستند. یکی…

ادامه مطلب

زبان حیوان – از رویا تا واقعیت

آیا تا به حال به زبان حیوان، ویژگی های آن و تفاوت آن با زبان انسان اندیشیده اید؟ همه ما در طول زندگی اجتماعیِ خود، کم و بیش برخی حیوانات را دیده‌ایم که به ظاهر میتوانند از دستورات انسان‌ها پیروی کنند و به تعبیر عمومی زبان انسان را بفهمند. در برنامه‌های تلوزیونی و یا گوشه…

ادامه مطلب

شاخص ها و نشانه های وجدان کاری معیاری برای ارزیابی مدیرجهادی

این مقاله وجدان کاری را به عنوان یکی از نشانه ها،شا خص ها و معرفهای مدیر جهادی معرفی می نماید.مدیریت جهادی مقوله ای جدا از سایر نظریه ها ی مدیریت نیست ولی با آنها یکسان و مشابه نیز نمی  باشد زیرا مبانی فکری  و فلسفی  مدیریت جهادی که بیشتربه سعادت و تکامل می اندیشد  با…

ادامه مطلب

نمونه پاورپوینت پایان نامه (نسخه سوم) – حرفه ای تر از همیشه

خرید پک تم آماده نمونه پاورپوینت پایان نامه (نسخه سوم) – حرفه ای تر از همیشه –  اختصاصی مادسیج ( پرداخت با دانلود فوری و پشتیبانی ) پس از ارایه اولین نسخه از تم آماده نمونه پاورپوینت پایان نامه  و همچنین دومین نسخه از تم آماده نمونه پاورپوینت پایان نامه ، با توجه به تقاضای…

ادامه مطلب

کلاس رایگان آموزش فنون مطالعه صحیح (جلسه چهاردهم)

کلاس رایگان آموزش فنون مطالعه صحیح (جلسه چهاردهم) اﺿﻄﺮاب!  ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎدرﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ، وﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎدرﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ.اﺿﻄـﺮاب ﻣﺸﮑﻞ راﯾﺞ ﺑﺸـﺮاﻣﺮوزی  وﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪاﺳﺖ.اﺿﻄـﺮاب ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮدﺑﺪﻧﯿﺴﺖ وﺣﺘـﯽ وﺟﻮدآن  ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ.اﻧﺴـﺎن ﺑﺪون اﺿﻄـﺮاب،اﻧـﺴﺎن ﺑﯽ ﺧﯿـﺎل و ﺷﺎﯾﺪﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫـﺪﺑﻮد.اﺿﻄﺮاب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻧـﺪ زﻧﺪﮔﯽ راﺑﺎ دﺷـﻮاری ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزدو در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن…

ادامه مطلب

کلاس آنلاین آموزش فنون مطالعه صحیح (جلسه سیزدهم)

کلاس آنلاین آموزش فنون مطالعه صحیح (جلسه سیزدهم)  در این قسمت  هم در خدمت شما هستیم با کلاس آنلاین آموزش فنون مطالعه صحیح (جلسه سیزدهم) ، شما همراهان همیشگی سایت مادسیج می توانیدقسمت های قبلی این مجموعه آموزشی مفید را از اینجا دریافت و مشاهده کنید در این قسمت به روند ادامه برنامه مطالعاتی می پردازیم . به…

ادامه مطلب

آموزش اصول کلی مطالعه و یادگیری سریع (قسمت دوازدهم)

آموزش اصول کلی مطالعه و یادگیری سریع (قسمت دوازدهم) در این قسمت  هم در خدمت شما هستیم با آموزش اصول کلی مطالعه و یادگیری سریع (قسمت دوازدهم) ، شما همراهان همیشگی سایت مادسیج می توانیدقسمت های قبلی این مجموعه آموزشی مفید را از اینجا دریافت و مشاهده کنید در این قسمت به اصول کلی مطالعه می پردازیم…

ادامه مطلب

آموزش روشهای صحیح مطالعه (قسمت یازدهم)

آموزش روشهای صحیح مطالعه (قسمت یازدهم) در این قسمت  هم در خدمت شما هستیم با آموزش روشهای صحیح مطالعه (قسمت یازدهم) ، شما همراهان همیشگی سایت مادسیج می توانیدقسمت های قبلی این مجموعه آموزشی مفید را از اینجا دریافت و مشاهده کنید در این قسمت به نقش باورها و تفکر منطقی می پردازیم . آیا میتوان…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه صحیح (قسمت دهم)

آموزش فنون مطالعه صحیح (قسمت دهم) از اینکه در تمام این مدت همراه ما بودید متشکریم ، دراین قسمت  با آموزش فنون مطالعه صحیح (قسمت دهم) همراه شما هستیم ، شما می توانید قسمت های قبلی این آموزش را از اینجا مشاهده فرمایید. در این جلسه به بررسی مدیریت زمان در مطالعه می پردازیم.مدیریت زمان دریک تعبیرساده…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه صحیح ( قسمت نهم )

آموزش فنون مطالعه صحیح ( قسمت نهم ) با نام و یاد خدا امروز آموزش فنون مطالعه صحیح ( قسمت نهم ) را به همراهان سایت مادسیج ارائه می دهیم .  می توانید قسمتهای قبلی آموزش فنون مطالعه را ازاینجا مشاهده کنید.در این بخش توجه به هدف را مورد بررسی قرار داده ایم.  هدف شما ازدرس خواندن و…

ادامه مطلب