دانلود کتاب قدرت عادت Power of the Habit

دانلود کتاب قدرت عادت Power of the Habit قدرت عادت: چرایی کارهایی که انجام میدهیم؛ در زندگی و کسب و کار عادت ها در زندگی ما نقش مهمی دارند برخی از آنها مفید هستند و ما را به درجات بالایی از موفقیت و خوشبختی میرسانند و برخی دیگر از بزرگترین دلایل شکست ما هستند. یکی…

ادامه مطلب

زبان حیوان – از رویا تا واقعیت

آیا تا به حال به زبان حیوان، ویژگی های آن و تفاوت آن با زبان انسان اندیشیده اید؟ همه ما در طول زندگی اجتماعیِ خود، کم و بیش برخی حیوانات را دیده‌ایم که به ظاهر میتوانند از دستورات انسان‌ها پیروی کنند و به تعبیر عمومی زبان انسان را بفهمند. در برنامه‌های تلوزیونی و یا گوشه…

ادامه مطلب

شاخص ها و نشانه های وجدان کاری معیاری برای ارزیابی مدیرجهادی

این مقاله وجدان کاری را به عنوان یکی از نشانه ها،شا خص ها و معرفهای مدیر جهادی معرفی می نماید.مدیریت جهادی مقوله ای جدا از سایر نظریه ها ی مدیریت نیست ولی با آنها یکسان و مشابه نیز نمی  باشد زیرا مبانی فکری  و فلسفی  مدیریت جهادی که بیشتربه سعادت و تکامل می اندیشد  با…

ادامه مطلب

نمونه پاورپوینت پایان نامه (نسخه سوم) – حرفه ای تر از همیشه

خرید پک تم آماده نمونه پاورپوینت پایان نامه (نسخه سوم) – حرفه ای تر از همیشه –  اختصاصی مادسیج ( پرداخت با دانلود فوری و پشتیبانی ) پس از ارایه اولین نسخه از تم آماده نمونه پاورپوینت پایان نامه  و همچنین دومین نسخه از تم آماده نمونه پاورپوینت پایان نامه ، با توجه به تقاضای…

ادامه مطلب

کلاس رايگان آموزش فنون مطالعه صحيح (جلسه چهاردهم)

کلاس رايگان آموزش فنون مطالعه صحيح (جلسه چهاردهم) اﺿﻄﺮاب!  ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﻪی اﻧﺴﺎنﻫﺎدرﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺨﺖ، وﺣﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎدرﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ.اﺿﻄـﺮاب ﻣﺸﮑﻞ راﯾﺞ ﺑﺸـﺮاﻣﺮوزی  وﻋﺼﺮﺟﺪﯾﺪاﺳﺖ.اﺿﻄـﺮاب ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮدﺑﺪﻧﯿﺴﺖ وﺣﺘـﯽ وﺟﻮدآن  ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻻزم اﺳﺖ.اﻧﺴـﺎن ﺑﺪون اﺿﻄـﺮاب،اﻧـﺴﺎن ﺑﯽ ﺧﯿـﺎل و ﺷﺎﯾﺪﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮاﻫـﺪﺑﻮد.اﺿﻄﺮاب زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ روﻧـﺪ زﻧﺪﮔﯽ راﺑﺎ دﺷـﻮاری ﻫﻤﺮاه ﺳﺎزدو در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎن…

ادامه مطلب

کلاس آنلاين آموزش فنون مطالعه صحيح (جلسه سيزدهم)

کلاس آنلاين آموزش فنون مطالعه صحيح (جلسه سيزدهم)  در این قسمت  هم در خدمت شما هستیم با کلاس آنلاين آموزش فنون مطالعه صحيح (جلسه سيزدهم) ، شما همراهان همیشگی سایت مادسیج می توانیدقسمت های قبلی این مجموعه آموزشی مفید را از اینجا دریافت و مشاهده کنید در این قسمت به روند ادامه برنامه مطالعاتي مي پردازيم . به…

ادامه مطلب

آموزش اصول کلي مطالعه و يادگيري سريع (قسمت دوازدهم)

آموزش اصول کلي مطالعه و يادگيري سريع (قسمت دوازدهم) در اين قسمت  هم در خدمت شما هستيم با آموزش اصول کلي مطالعه و يادگيري سريع (قسمت دوازدهم) ، شما همراهان هميشگي سايت مادسيج مي توانيدقسمت هاي قبلي اين مجموعه آموزشي مفيد را از اينجا دريافت و مشاهده کنيد در اين قسمت به اصول کلي مطالعه مي پردازيم…

ادامه مطلب

آموزش روشهاي صحيح مطالعه (قسمت يازدهم)

آموزش روشهاي صحيح مطالعه (قسمت يازدهم) در اين قسمت  هم در خدمت شما هستيم با آموزش روشهاي صحيح مطالعه (قسمت يازدهم) ، شما همراهان هميشگي سايت مادسيج مي توانيدقسمت هاي قبلي اين مجموعه آموزشي مفيد را از اينجا دريافت و مشاهده کنيد در اين قسمت به نقش باورها و تفکر منطقي مي پردازيم . آیا میتوان…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه صحيح (قسمت دهم)

آموزش فنون مطالعه صحيح (قسمت دهم) از اينکه در تمام اين مدت همراه ما بوديد متشکريم ، دراين قسمت  با آموزش فنون مطالعه صحيح (قسمت دهم) همراه شما هستيم ، شما مي توانيد قسمت هاي قبلي اين آموزش را از اينجا مشاهده فرماييد. در اين جلسه به بررسي مديريت زمان در مطالعه مي پردازيم.مدیریت زمان دریک تعبیرساده…

ادامه مطلب

آموزش فنون مطالعه صحيح ( قسمت نهم )

آموزش فنون مطالعه صحيح ( قسمت نهم ) با نام و ياد خدا امروز آموزش فنون مطالعه صحيح ( قسمت نهم ) را به همراهان سايت مادسيج ارائه مي دهيم .  مي توانيد قسمتهاي قبلي آموزش فنون مطالعه را ازاينجا مشاهده کنيد.در اين بخش توجه به هدف را مورد بررسي قرار داده ايم.  هدف شما ازدرس خواندن و…

ادامه مطلب