خلاصه کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا

دریافت خلاصه کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با پدر جغرافیای نو می باشد. الکساندر فن همبلت پدر جغرافیای نو حاصل تلاش و تحقیقات الکساندر فن همبلت ترسیم اولین نقشه همدمای جهان بود که در آن وابستگی انسان به…

ادامه مطلب

جزوه پژوهش میدانی در جغرافیا

دانلود جزوه پژوهش های میدانی در جغرافیا از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با نقشه های پایه می باشد. جغرافیا را می توان به دو شاخه اصلی تقسیم نمود که عبارتند از : 1-شاخه جغرافیای فلسفی 2-شاخه جغرافیای میدانی از دهه 1920 توسعه مهارت های…

ادامه مطلب

جزوه جغرافیای اجتماعی شهرها

دریافت جزوه جغرافیای اجتماعی شهرها از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با اکولوژی اجتماعی شهرها می باشد. اقتصاد آمریکا و اکولوژی اجتماعی شهرها شهرهای آمریکائی قبل از استقلال نقش چندان معتبری نداشتند. تنها پاره ای از آن ها مادر شهر تجاری بودند. روشن است که…

ادامه مطلب

جزوه شناخت و فلسفه جغرافیا

دریافت جزوه شناخت و فلسفه جغرافیا از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با مفاهیم جغرافیا می باشد. جغرافیا و سیر تکوینی آن انسان همواره خود را وابسته و مربوط به مکان معینی از سیاره زمین می داند او قبیله تیره و مردم خود را نه…

ادامه مطلب

جزوه جامع مدیریت شهری

دریافت جزوه مدیریت شهری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با تعریف سازمان می باشد. تعریف سازمان در مدیریت شهری چدر هر جامعه ای سازمان های متفاوتی وجود دارد این سازمان ها می توانند کوچک یا بزرگ ،دولتی یا خصوصی،انتفاعی یا غیر انتفاعی، باشند ….

ادامه مطلب

جزوه مبانی جغرافیای اقتصادی 1

دریافت خلاصه کتاب مبانی جغرافیای اقتصادی 1 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با منابع طبیعی و شرایط محیطی می باشد. شناسایی عوامل سازنده محیط و ارتباط آن ها با فعالیت های کشاورزی می تواند ما را در رفع موانع موجود کمک و برنامه ریزی…

ادامه مطلب

جزوه درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی

دریافت جزوه درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته جغرافیا با تاریخچه این سیستم می باشد. تاریخچه سیستم های اطلاعات جغرافیایی اولین داده مکانی در 200 سال قبل از میلاد توسط اراتوستن از جغرافیدانان قدیم یونان که ساکن اسکندریه بود رائه…

ادامه مطلب