پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی

  .  دریافت پکیج پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی  (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۲۸ گویه دارد و با هدف ارزیابی نشانگان مرضی پیش از قاعدگی طراحی شده است و دارای دو بخش نشانه های روانشناختی و نشانه های جسمی می باشد. (توضیحات کامل در…

ادامه مطلب

پرسشنامه رایگان زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن (فرم کوتاه)

  .  دریافت پکیج پرسشنامه رایگان زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن (فرم کوتاه) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (Ware & Sherbourne) (1992) ساخته شد و دارای ۳۶ عبارت است و ۸ قلمرو عملکرد جسمی، عملکرد…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به بارداری ،زایمان و مراقبت از کودک

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش به بارداری،زایمان و مراقبت از کودک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش نسبت به حاملگی،زایمان و مراقبت از کودک،توسط شعله نمازی در سال ۱۳۷۲ ساخته شده و در پایان نامه وی مورد استفاده قرار گرفت. این پرسشنامه شامل ۱۸ سوال می باشد که سوالات دارای سلسله مراتب…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی

    دریافت پکیج پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سنجش رضایتمندی بیماران سرپایی از ۲۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان رضایتمندی بیماران سرپایی بکار می رود.   روایی و پایایی پرسشنامه روایی پرسشنامه با مشاوره متخصصین و استادان مربوط تایید و اعتبار…

ادامه مطلب

پرسشنامه سابقه پزشکی

   . دریافت پکیج پرسشنامه سابقه پزشکی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سابقه پزشکی دارای ۲۳ آیتم بوده و هدف آن ارزیابی سابقه پزشکی  پیش از شروع برنامه ورزشی می باشد .شیوه نمره گذاری  این پرسشنامه بر اساس  طیف لیکرت بلی/خیر  می باشد. از آن جایی که نداشتن مشکل جسمی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه علایم مرضی کودکان(CSI-4)

. دریافت پرسشنامه استاندارد علایم مرضی کودکان(CSI-4)/ به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این پرسشنامه دارای ۱۱۰ گویه می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت بیماران

دریافت پرسشنامه استاندارد مدیریت بیماران پرسشنامه مدیریت بیماران  دارای ۸ سوال می باشد  و هدف از آن  بررسی اثربخشی مدیریت بیماران با نام های برابر می باشد. تعریف مفهومی برای مدیریت صحیح کنترل بیماریها ، اطلاعات جامع وبه روز در خصوص آن ها مورد نیاز است و ابزار تامین این اطلاعات ، نظام مراقبت بیماریهاست…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان ۲

دریافت پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات بیمارستان ۲ پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان دارای  ۴۹ سوال و ۶ مولفه امور ناملموس، رابطه مبتنی بر احترام متقابل ،درک بیماری،نیاز های مذهبی، محسوس ها ،محیط فیزیکی، و هدف از آن ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیمارستان .باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات امور ناملموس ۱ تا ۱۰…

ادامه مطلب

پرسشنامه سوابق بهداشت فردی

دریافت پرسشنامه استاندارد سوابق بهداشت فردی پرسشنامه سوابق بهداشت فردی  دارای ۱۲ سوال و سه  مولفه مفید بودن ، نوآورانه بودن، حریم خصوصی و هدف از آن بررسی نگرش افراد نسبت به استفاده از سوابق بهداشت شخصی می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات حریم خصوصی ۱تا ۴ مفید بودن ۵ تا ۸ نوآورانه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی

دریافت پرسشنامه استاندارد ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی دارای ۵ بعد کیفیت فنی: موارد ۱ تا ۴؛ کیفیت فرآیند (کیفیت وظیفه ای یا چگونگی ارائه خدمات): موارد ۵ تا ۸؛ کیفیت زیرساخت: موارد ۹ تا ۱۵؛ کیفیت تعاملات: موارد ۱۶ تا ۲۳؛ کیفیت جو و فضا: موارد ۲۳ تا ۲۹ و…

ادامه مطلب