پرسشنامه سابقه پزشکی

   . دریافت پکیج پرسشنامه سابقه پزشکی (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه سابقه پزشکی دارای 23 آیتم بوده و هدف آن ارزیابی سابقه پزشکی  پیش از شروع برنامه ورزشی می باشد .شیوه نمره گذاری  این پرسشنامه بر اساس  طیف لیکرت بلی/خیر  می باشد. از آن جایی که نداشتن مشکل جسمی از…

ادامه مطلب

پرسشنامه علایم مرضی کودکان(CSI-4)

. دریافت پرسشنامه استاندارد علایم مرضی کودکان(CSI-4)/ به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان اين پرسشنامه داراي 110 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه مدیریت بیماران

دریافت پرسشنامه استاندارد مدیریت بیماران پرسشنامه مدیریت بیماران  دارای 8 سوال مي باشد  و هدف از آن  بررسی اثربخشی مدیریت بیماران با نام های برابر می باشد. تعریف مفهومی برای مدیریت صحیح کنترل بیماریها ، اطلاعات جامع وبه روز در خصوص آن ها مورد نیاز است و ابزار تامین این اطلاعات ، نظام مراقبت بیماریهاست…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان 2

دریافت پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات بیمارستان 2 پرسشنامه کیفیت خدمات بیمارستان دارای  49 سوال و 6 مولفه امور ناملموس، رابطه مبتنی بر احترام متقابل ،درک بیماری،نیاز های مذهبی، محسوس ها ،محیط فیزیکی، و هدف از آن ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده به بیمارستان .باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات امور ناملموس 1 تا 10…

ادامه مطلب

پرسشنامه سوابق بهداشت فردی

دریافت پرسشنامه استاندارد سوابق بهداشت فردی پرسشنامه سوابق بهداشت فردی  دارای 12 سوال و سه  مولفه مفید بودن ، نوآورانه بودن، حریم خصوصی و هدف از آن بررسی نگرش افراد نسبت به استفاده از سوابق بهداشت شخصی می باشد. مولفه های پرسشنامه مولفه ها سوالات حریم خصوصی 1تا 4 مفید بودن 5 تا 8 نوآورانه…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی

دریافت پرسشنامه استاندارد ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی دارای 5 بعد کیفیت فنی: موارد 1 تا 4؛ کیفیت فرآیند (کیفیت وظیفه ای یا چگونگی ارائه خدمات): موارد 5 تا 8؛ کیفیت زیرساخت: موارد 9 تا 15؛ کیفیت تعاملات: موارد 16 تا 23؛ کیفیت جو و فضا: موارد 23 تا 29 و…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

دریافت پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت از سایت مادسیج پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت که در یک پکیج کامل شامل فایل  تفسیر،  فایل سوالات و….می باشد نمونه این پکیج در اینترنت وجود ندارد، این پکیج توسط دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه تهران تهیه شده است. برای توضیحات هم می توانید با مسئول پژوهش مادسیج تماس بگیرید…

ادامه مطلب