پرسشنامه ارتباط با مدرسه

. دریافت پرسشنامه ارتباط با مدرسه (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه ارتباط با مدرسه توسط پتاغی و همکاران اقتباسی از پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SCQ) است که توسط براون و ایوانز(2002) تهیه و تنظیم شده بود.ارتباط با مدرسه را می توان به عنوان ادراک دانش آموزان از این که مدرسه از تلاش های تحصیلی آن…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت

. دریافت پرسشنامه سبک زندگی میلر اسمیت (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سبک زندگی  توسط میلر- اسمیت تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای بیست پرسش است که از روی پرسشنامه ی اصلی به فارسی و سپس به انگلیسی برگردانده شده است ( در هر نوبت به وسیله 3 نفر). سبک زندگی روشی…

ادامه مطلب

پرسشنامه سلسله مراتب نیازها

. دریافت پرسشنامه سلسله مراتب نیازها (جونز و فیفر) (به همراه یک مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه سلسله مراتب نیازها در سال 1973 توسط جونزو فیفر تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه شامل 20 سوال با درجات( کاملا موافقم=1 و کاملا مخالفم=7) است. هدف از تهیه این پرسشنامه : 1- برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری…

ادامه مطلب

پرسشنامه پذیرش و عمل

. دریافت پرسشنامه پذیرش و عمل(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه به وسیله بوند و همکاران (2007) ساخته شده است .یک نسخه 10 ماده ای از پرسشنامه اصلی  (AAQ-I)  که به وسیله هیز (2000) ساخته شده بود .این پرسشنامه سازه ای را می سنجد که به تنوع، پذیرش، اجتناب تجربی و انعطاف…

ادامه مطلب

مقیاس هوش وکسلر

. دریافت مقیاس استاندارد هوش وکسلر(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) در سال 1939 دیوید وکسلر آزمونی طراحی کرد که به ((توانایی زبانی )) بستگی چندانی نداشته باشد . این آزمون دو بخش مقیلس کلامی و مقیاس عملی دارد که هر کدام هفت عنوان را می سنجند. در مقیاس کلامی : اطلاعات عمومی ،…

ادامه مطلب

پرسشنامه علایم مرضی کودکان(CSI-4)

. دریافت پرسشنامه استاندارد علایم مرضی کودکان(CSI-4)/ به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان اين پرسشنامه داراي 110 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج…

ادامه مطلب

پرسشنامه وضعیت سلامت روانی (ghq)

. دریافت پرسشنامه استاندارد وضعیت سلامت روانی (ghq)/ به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 28 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه…

ادامه مطلب

پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن

. دریافت پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار – آن(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه شامل 90 سوال می باشد که توسط بار – ان طراحی شده است.همچنین منبع و پایایی پرسشنامه در انتها ذکر شده است. بار- ان (1996 نقل از بار – ان و پارکر 2000) مفهوم بهره هیجانی را که…

ادامه مطلب

پرسشنامه نیاز به شناخت

. دریافت پرسشنامه استاندارد نیاز به شناخت(به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) اين پرسشنامه داراي 8 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به…

ادامه مطلب

پرسشنامه میزان اعتماد به نفس

. دریافت پرسشنامه استاندارد میزان اعتماد به نفس اين پرسشنامه داراي 32 گويه است. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. پایایی این پرسشنامه…

ادامه مطلب