پرسشنامه اضطراب همیلتون

. دانلود  مقياس درجه بندي اضطراب همیلتون (HRSA) اين مقياس توسط ماكس هاميلتون براي ارزيابي شدت اضطراب جزو مقياس هاي باليني قرار گرفت . در حال حاضر اين آزمون از شناخته شده ترين آزمون هاي اضطراب محسوب مي شود . مقياس درجه بندي اضطراب هاميلتون شامل 14 مورد بوده و هر مورد در ارتباط با…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به خلاقيت

. دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به خلاقيت پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت (CAS) شامل 32 عبارت است كه هر دانش آموزي كه موافقت يا مخالفت خود را با آن تعيين مي كند سوال هاي CAS بر اساس مرور ادبيات ، نگرش هاي ويژه ، باورها و ارزش هاي اشخاص داراي خلاقيت بالا ساخته شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقياس نااميدي كودكان

. دانلود  مقياس نااميدي براي كودكان كازدين و همكارانش در سال 1983 يك وسيله اندازه گيري براي سنجش نااميدي كودكان ساختند . در سال 1986 كازدين با دو نفر ديگر از همكاران خود نتيجه پژوهش هاي خود را با مقياس مذكور كه در يك گروه 262 نفري كودكان 13-6 ساله بستري در بيمارستان انجام شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال رفتاری راتر ۳۰سوالی

پرسشنامه اختلال رفتاری راتر ۳۰سوالی (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اختلال رفتاری راتر که برای کودکان ۷ تا ۱۳ ساله طراحی شده است دارای ۳۰ پرسش است که ۲۴ پرسش آن مستقیما از پرسشنامه راتر گرفته شده است . عبارات ۱۲ و ۱۳ پرسشنامه راتر در مورد مکیدن انگشت و…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش دینداری

. دریافت پرسشنامه استاندارد سنجش دینداری اين پرسشنامه داراي 40 آيتم و سه خرده مقياس است . اين خرده مقياس ها عبارتند از : – باور ديني – رفتار ديني – عواطف ديني در اين پرسشنامه برخي از ديدگاه ها و رفتارهاي افراد بيان شده و پاسخ گويي به اين پرسشنامه نشان مي دهد كه…

ادامه مطلب

دریافت فایل پرسشنامه رایگان ميزان هوش معنوی

دریافت پرسشنامه رایگان ميزان هوش معنوی هدف اين پرسشنامه اين است كه هوش معنوي افراد را مورد بررسي و سنجش قرار دهد .   چهار عامل اصلي اين پرسشنامه عبارتند از :‌ 1 – تفكر انتقادي وجودي 2 – توليد معني شخصي 3 – آگاهي 4 – توسعه حالت آگاهي اين پرسشنامه داراي 24 گويه…

ادامه مطلب

پرسشنامه همدلي عاطفي (رايگان)

. دریافت رايگان پرسشنامه استاندارد همدلي عاطفي اين پرسشنامه داراي 33 سوال است و با پاسخ دادن به آنها مي توانيد بفهميد كه چقدر احساس همدلي مي كنيد . روش نمره گذاري اين پرسشنامه بدين صورت است كه ابتدا نمره مربوط به سوال هاي مشخص شده (در داخل فايل) را معكوس كنيد (1 = كاملا…

ادامه مطلب

آزمون شخصيت خلاق (مخصوص مديران)

. دریافت آزمون استاندارد شخصيت خلاق (مخصوص مديران) از خلاقيت تعاريف متعددي شده است اما خلاقيت از ديدگاه سازماني عبارت است از ارايه ي فكر و طرح نوين براي بهبود و ارتقاي كميت يا كيفيت سازمان و نوآوري . افزايش خلاقيت در سازمان ها مي تواند به ارتقاي كميت و كيفيت خدمات ، كاهش هزينه…

ادامه مطلب

مقياس خودكنترلي

. دریافت مقياس استاندارد خودكنترلي ظرفيت انسان براي اعمال خودكنترلي به طور بحث برانگيزي يكي از قدرتمندترين توانايي ها و موجب سازگاري سودمند در روان انساني است . افراد وقتي بتوانند بين خود و محيطشان هماهنگي و سازگاري مطلوبي ايجاد كنند شاداب ترين و سالم ترين شرايط را خواهند داشت و سازگاري مي تواند اساسا…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني (AISS)

. دریافت پرسشنامه استاندارد سازگاري دانش آموزان دبيرستاني (AISS) اين پرسشنامه در صدد آن است تا دانش آموزان دبيرستاني (گروه سني 14 تا 18 ساله) با سازگاري خوب را از دانش آموزان با سازگاري ضعيف در سه حوزه سازگاري (عاطفي ، اجتماعي و آموزشي) جدا سازد . اين پرسشنامه ي 60 سوالي روي نمونه 1950…

ادامه مطلب