پرسشنامه تست درخت خودشناسی

. دریافت پرسشنامه استاندارد  تست درخت خودشناسی (به همراه يك مقاله معتبر بيس رايگان) اول درخت نقاشی کنید بعد خود را بشناسید درختی را که کشیده اید با درختانی که در پایین صفحه موجود است مقایسه کنید . ببینید بیشتر شبیه کدام یک است. بعد شرح مربوط به آن درخت را بخوانید تا درباره خود…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس بلوغ اجتماعی رائو

. دریافت پرسشنامه استاندارد مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) این پرسشنامه دارای 90 سوال می باشد. مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا موافقم ،1؛ موافقم 2 ، مخالفم 3؛ 4 کاملا مخالفم) می­باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از…

ادامه مطلب

مقياس افسردگی زونگ

. دریافت مقياس استاندارد افسردگی زونگ (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) اين مقياس، داراي 20 گويه مي باشد. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی…

ادامه مطلب

پرسشنامه انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس

دریافت پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت (T.M.A) هرمنس (به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان) پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (1977) برمبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی پیشینه پژوهش های مربوط به موضوع…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ)

. دریافت پرسشنامه استاندارد مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (CLDQ) پرسشنامه مشکلات یادگیری کلورادو كه از 20 آيتم تشكيل شده است توسط ویلکات و همکاران (2011) تهیه شده و مشکلات یادگیری را متشکل از پنج عامل اساسی خواندن، حساب کردن، شناخت اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکردهای فضایی می داند که موجب مشکلات یادگیری می…

ادامه مطلب

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (LSI)

. دریافت پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب (LSI) در چند سال اخیر این پرسشنامه در پژوهش های روانشناسی پرورشی و یادگیری به خصوص برای تشکیل سبک های یادگیری به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه سبک های یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی – مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده…

ادامه مطلب

پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ)

. دریافت پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ) این پرسشنامه دارای 79 گویه است که در قالب درجه بندی لیکرت و به صورت چهار درجه ای به گویه ها پاسخ داده می شود. چهار درجه، طیف کاملاً موافق تا کاملاً مخالف را شامل می شود. برای کمی سازی پاسخ ها به درجه…

ادامه مطلب

دانلود مقياس اضطراب وجودي گود (رايگان)

. دانلود رايگان مقياس اضطراب وجودي گود اين پرسشنامه داراي 32 گويه مي باشد و ترجمه ي دكتر حمزه گنجي است . به قول سازنده ي اين مقياس ، اضطراب وجودي از نااميدي ، بيگانگي و احساس پوچي نشات مي گيرد . افرادي وجود دارند كه واقعا از اين اضطراب رنج مي برند . هرگز…

ادامه مطلب

دانلود آزمون عزت نفس آيزنك (رايگان)

. دانلود رايگان آزمون عزت نفس آيزنك آيزنك (1976) براي بررسي شخصيت ، كوشش هاي فراواني به عمل آورده است . حاصل كوشش هاي وي پرسشنامه هاي گوناگوني درباره ي ابعاد مختلف شخصيت است . آيزنك كوشيده است يكي از مولفه هاي عمده از عوامل شكل دهنده ي شخصيت را كه مربوط به زمينه كلي…

ادامه مطلب

پرسشنامه سازگاري

. دانلود پرسشنامه سازگاري شما چگونه با مشكلات كنار مي آييد ؟ اگر موقعيت هايي كه بايد با آنها كنار بياييم مستلزم سازگاري رواني هستند تا سازگاري جسماني ، هر چند كه ممكن است در مواقعي نيز به هر دو نيازمند باشيم اما موقعيت هاي تنش زايي كه توان تحمل و سازگاري ما را به…

ادامه مطلب