پرسشنامه ادراک خویشتن

دریافت پرسشنامه ادراک خویشتن (بک)  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در 7 صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی و…) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه ادراک خویشتن   روایی…

ادامه مطلب

آزمون شخصیتی آیزنک

دریافت آزمون شخصیتی آیزنک از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در 13 صفحه تمامی  توضیحات لازم  تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  آزمون شخصیتی آیزنک (نوجوانان)  کلید: دارد  تعداد گويه: 80 نمره گذاري…

ادامه مطلب

آزمون شخصیت برن رویتر

دریافت آزمون شخصیت برن رویتر  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در 16 صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی وکلید و…..) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : آزمون شخصیت برن رویتر…

ادامه مطلب

آزمون ریون پیشرفته- فرم 36 تايي

دریافت آزمون ریون پیشرفته-فرم 36 تایی  از سایت مادسیج این آزمون کالا استاندارد و کامل می باشد که توسط تیم مادسیج تهیه شده است. این آزمون فرم 36 تایی می باشد   همچنین شما می توانید آزمون ریون پیشرفته-12 تایی را هم از سایت دریافت کنید پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج (…

ادامه مطلب

آزمون ریون پیشرفته- فرم 12 تايي

دریافت آزمون ریون پیشرفته-فرم 12 تایی  به همراه يك مقاله بيس معتبر رايگان این آزمون کالا استاندارد و کامل می باشد که توسط تیم مادسیج تهیه شده است. این آزمون فرم 12 تایی می باشد   همچنین شما می توانید آزمون ریون فرم 36 تایی را هم از سایت دریافت کنید پرسشنامه های استاندارد را…

ادامه مطلب

تست حافظه بزرگسالان

دریافت تست حافظه بزرگسالان  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در 10 صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی و…) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید در اين آزمون، سه جدول A و B و C…

ادامه مطلب

آزمون جملات ناتمام ساکس

دریافت آزمون جملات ناتمام ساکس  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در7 صفحه توضيحات لازم تشریح شده است. پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید.      نام پرسشنامه : آزمون جملات ناتمام ساکس تعداد گويه‌ها: 60  نحوه نمره گذاري: دارد  نوع…

ادامه مطلب

پرسشنامه جملات ناتمام راتر (RISB)- 1995

دریافت آزمون جملات ناتمام راتر  از سایت مادسیج این پرسشنامه  توسط تیم پژوهش مادسیج تهیه و در سایت قرار گرفته است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه : جملات ناتمام راتر  نحوه نمره‌گذاري: دارد  نوع فایل :ورد و پی دی اف+…

ادامه مطلب

پرسشنامه افسردگی کودکان

دریافت پرسشنامه افسردگی کودکان  از سایت مادسیج این پرسشنامه در 8 صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی و…) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه افسردگی کودکان   روایی و پایایی: دارد  نحوه نمره گذاري…

ادامه مطلب

پرسشنامه کمرویی

دریافت پرسشنامه کمرویی  از سایت مادسیج این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در 13 صفحه تمامی  توضیحات لازم( نحوه تفسیر،روایی و پایایی و…) تشریح کرده است پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه کمرویی سموعی، 44 سوالی   روایی…

ادامه مطلب