دانلود پرسشنامه شكيبايي (رايگان)

دانلود رايگان پرسشنامه شكيبايي در دنياي پيچيده و پرازدحام ما به علت نزديكي و مجاورت بيش از حد افراد ، خطاها و اشتباهات ديگران اغلب بزرگ جلوه داده مي شود و اين بزرگنمايي هم در مفهوم فيزيكي و هم رواني آن صورت مي پذيرد . بنابراين براي يك زندگي هم آهنگ و صلح آميز در…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم بسياري از ما فكر مي كنيم در قضاوت ديگران مهارت داريم يا لااقل از توانايي خوبي بهره منديم . به طوري كه اين پرسشنامه نشان مي دهد عوامل بسياري در نحوه ي قضاوت افراد نقش دارند . يكي از آنها تعصب است و به لحاظ…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه قدرت ريسك (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه قدرت ريسك انسان بيش از همه ي موجودات دست به خطر مي زند . او حتي از ظرفيت فوق العاده اي برخوردار است تا از خطر كردن لذت ببرد . انسان ها دوست دارند به كارهاي خطرناك دست بزنند مثلا با سرعت رانندگي كنند و … هيچ شخصي در جهان وجود…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه محبوبيت (رايگان)

. دانلود رايگان پرسشنامه استاندارد محبوبيت در اجتماع به ما مي آموزند يكي از مهم ترين نيازهاي زندگي اين است كه مردم دوستمان داشته باشند . دوست داريم وقتي ما را مي بينند با لبخندي پذيراي حضورمان شوند ، به نيكي از ما ياد كنند ، و مورد تحسين ، تكريم و تمجيد قرار گيريم…

ادامه مطلب

پرسشنامه هالند- همراه با فایل اکسل

. دانلود  پرسشنامه رغبت سنج تحصيلي – شغلي همراه با فایل اکسل اجرای ازمون در اين آزمون كه رغبت سنج تحصيلي – شغلي نام دارد پس از اجراي آزمايشي در برخي از مناطق تهران و نتايج حاصل از آن ، بخش “تصورات درباره ي مشاغل مورد علاقه” و “شغل ياب” حذف شده است . بنابراين…

ادامه مطلب

دانلود آزمون ماتريس هاي پيشرونده ي پيشرفته ي ريون

دانلود رايگان آزمون ماتريس هاي پيشرونده ي پيشرفته ي ريون آزمون ماتريس هاي پيشرونده ي پيشرفته ي ريون يكي از آزمون هاي هوشي غيركلامي است كه توسط ريون در انگلستان براي اندازه گيري عامل عمومي (g) اسپيرمن ساخته شده است . در حال حاضر سه فرم اين آزمون براي اندازه گيري هوش افراد در همه…

ادامه مطلب

مقياس ارزش هاي شغلي و خانوادگي

. دانلود  مقياس ارزش هاي شغلي و خانوادگي  اهداف مقياس ارزش هاي شغلي و خانوادگي در ارزش هاي شغل پيش بيني شده و خانوادگي زنان دانشجو اين است كه زنان تحصيلكرده هدف دار را كه به كار خويش و زندگي خانوادگي خود وابستگي دارند در جامعه مدرني كه تصور مي رود كه نقش دوگانه حرفه…

ادامه مطلب

دانلود مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي (رايگان)

. دانلود رايگان مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي مقياس خودسنجي التزام به اعتقادات اسلامي براي اندازه گيري رفتارهاي ديني نوجوانان و جوانان مسلمان تدوين شده است . در انتخاب جملات اين مقياس ، آن دسته از اعمال و رفتارهاي ديني (نظير نماز و روزه واجب) كه انجام آنها از يك نوجوان يا جوان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب همیلتون

. دانلود  مقياس درجه بندي اضطراب همیلتون (HRSA) اين مقياس توسط ماكس هاميلتون براي ارزيابي شدت اضطراب جزو مقياس هاي باليني قرار گرفت . در حال حاضر اين آزمون از شناخته شده ترين آزمون هاي اضطراب محسوب مي شود . مقياس درجه بندي اضطراب هاميلتون شامل 14 مورد بوده و هر مورد در ارتباط با…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به خلاقيت

. دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به خلاقيت پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقيت (CAS) شامل 32 عبارت است كه هر دانش آموزي كه موافقت يا مخالفت خود را با آن تعيين مي كند سوال هاي CAS بر اساس مرور ادبيات ، نگرش هاي ويژه ، باورها و ارزش هاي اشخاص داراي خلاقيت بالا ساخته شده…

ادامه مطلب