پرسشنامه اثربخشی مدیریت کلاس درس

  دریافت پکیج پرسشنامه اثربخشی مدیریت کلاس درس (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه اثربخشی مدیریت کلاس درس، توسط ایماروهیکمان در سال ۱۹۹۱ طراحی شده است و دارای ۳۵ گویه است و شیوه ی پاسخ­دهی به گویه­ های آن براساس مقیاس پنج درجه ­ای لیکرت به صورت(کاملامخالفم۱، مخالفم۲، نه موافق و نه…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی انکس و همکاران (MTEBI)

  دریافت پکیج پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی انکس و همکاران (MTEBI) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) انکس و همکاران در سال ۲۰۰۰،پرسشنامه ی باورهای کارآمدی دانشجو معلمان در تدریس ریاضی (MTEBI) را از روی فرم (STEBI-B) ساختند.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های…

ادامه مطلب

پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس-MSIS-29

  دریافت پکیج پرسشنامه کیفیت زندگی در بیماران ام اس-MSIS-29 (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه کیفیت زندگی برای بیماران ام اس حاوی ۲۹ سوال می باشد که ۲۰ سوال اول تاثیر فیزیکی و ۹ سوال آخر تاثیر روانی ام اس برروی بیمار را می سنجد.هریک از سوالات ۵ گزینه با…

ادامه مطلب

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر

  دریافت پکیج پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شومر در سال ۱۹۹۰ پرسشنامه ۶۳ سوالی خود را برای سنجش پنج بعدی معرفت شناختی پیشنهادی اش معرفی کرد. از این پنج بعد معرفت شناختی ، سه بعد به خود دانش ( ساختار ، قطعیت و منبع) و…

ادامه مطلب

مقیاس گرفتاری گیلبرت و آلن

  دریافت پکیج مقیاس گرفتاری گیلبرت و آلن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس گرفتاری توسط گیلبرت و آلن ساخته شده است که از ۱۶ گویه و ۲ خرده مقیاس گرفتاری بیرونی  و گرفتاری درونی  تشکیل شده است که به منظور سنجش گرفتاری و حالت های به تله افتادن و تمایل…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (AES)

  دریافت پکیج پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو (AES) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مشغولیت تحصیلی تینیو در سال ۲۰۰۹ براساس تعریف چاپمن -۲۰۰۳؛ و تحقیقات فردریک، بلومن قلد و پاریس -۲۰۰۴؛ فین، پانوززو و ووئل کل -۱۹۹۵؛ فین و روک -۱۹۹۷؛ ساخته شد.این پرسشنامه دارای سه خرده مقیاس رفتاری، هیجانی و…

ادامه مطلب

پرسشنامه مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی

  دریافت پکیج پرسشنامه مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی از ۲۰ گویه و ۴ خرده مقیاس مسئولیت در برابر خداوند (۷ سوال)، مسئولیت در برابر اجتماع (۶ سوال)، مسئولیت در برابر طبیعت (۴ سوال) و مسئولیت…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی مخصوص والدین ویلسون و همکاران (DCDQ’07)

  دریافت پکیج پرسشنامه اختلال هماهنگی رشدی مخصوص والدین ویلسون و همکاران (DCDQ’07) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) نسخه اولیه DCD-Q شامل ۱۷ سوال بوده و برای شناسایی کودکان ۸ تا ۸/۱۴ ساله پیشنهاد شده است (ویلسون و همکاران، ۲۰۰۰). نسخه تجدیدنظر شده (DCD-Q’۰۷) برای دامنه سنی وسیع تری (۵ تا ۱۵…

ادامه مطلب

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی -۲۹ گویه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی -۲۹ گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حس انسجام شامل ۲۹ ماده است که توسط آنتونووسکی تهیه شده است. نمره گذاری پرسشنامه به صورت لیکرت ۷ درجه ای و از ۱ تا ۷ می باشد.حس انسجام یک تجربه ی درونی است که…

ادامه مطلب

پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی-۱۳ گویه ای

  دریافت پکیج پرسشنامه حس انسجام آنتونووسکی-۱۳ گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه حس انسجام شامل۱۳  ماده است که توسط آنتونووسکی تهیه شده است. نمره گذاری پرسشنامه به صورت لیکرت ۷ درجه ای و از ۱ تا ۷ می باشد.حس انسجام است که توسط آرون آنتونووسکی مطرح شد.وی حس انسجام…

ادامه مطلب