پرسشنامه اجرای برنامه پروژه

دریافت پرسشنامه اجرای برنامه پروژه از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :   پرسشنامه اجرای مدیریت پروژه   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : 20  نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه بازنشستگی

پرسشنامه استاندارد بازنشستگی   پرسشنامه بازنشستگی دارای34 سوال بوده و هدف آن سنجش نگرش  کارکنان نسبت به بازنشستگی  می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه بازنشستگی به زمانی اشاره می کند که یک شخص از انجام کار در حد مطلوب ناتوان است.در واقع واژه بازنشسته دارای معانی متعددی است. از نگاه عرفی به كسی اتلاق می…

ادامه مطلب

پرسشنامه توسعه برنامه پروژه

دریافت پرسشنامه توسعه برنامه پروژه از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :  پرسشنامه توسعه برنامه پروژه   روايي و پایایی: دارد (خارجي)  تعداد سوال : 29  نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه تولید ناب

پرسشنامه استانداردتولید ناب پرسشنامه استانداردتولید ناب که  میزان ناب بودن در کارخانه را مورد بررسی قرار می دهد  شامل 20 گویه می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه سیستم تولید ناب ،سیستم مدیریتی جامعی است که در تمامی سازمانها کاربرد دارد.اصول و ابزار های ناب ،بخشی از سیستم مدیریت ناب محسوب می شود که مدیران آنها…

ادامه مطلب

پرسشنامه قلمروه مدیریت پروژه

دریافت پرسشنامه قلمروه مدیریت پروژه از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :   پرسشنامه قلمروه مدیریت پروژه   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : 10  نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد…

ادامه مطلب

پرسشنامه روابط در زنجیره تامین

دریافت پرسشنامه استاندارد  روابط در زنجیره تامین از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :   روابط در زنجیره تامین   روايي و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : 10  نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد  نوع فایل :…

ادامه مطلب

پرسشنامه زنجیره ارزش

دریافت پرسشنامه استاندارد  زنجیره ارزش  از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید      نام پرسشنامه :   زنجیره ارزش   روایی و پایایی: خارجی دارد  تعداد سوال : 8  نحوه تفسیر و نمره گذاري: دارد  نوع فایل : ورد(word)  منبع: دارد  تعداد صفحه:…

ادامه مطلب

پرسشنامه سقف شیشه ای

  دریافت پرسشنامه استاندارد سقف شيشه اي همراه با یک مقاله معتبر پژوهشی و فایل خام spss  پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سقف شیشه ای پرسشنامه استاندارد سقف شیشه ای   شامل 13 گویه  و هدف آن بررسی استراتژی برای شکستن سقف شیشه ای می باشد. تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه اصطلاح سقف شیشه ای برای اولین بار توسط…

ادامه مطلب

پرسشنامه طراحی شغل برای یادگیری

دریافت پرسشنامه استاندارد طراحی شغل برای یادگیری از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید اين پرسشنامه داراي 28 گويه و سه بعد مي باشد. ابعاد: انعطاف پذيري و فرايند يادگيري رويه هاي كاري رويه‌هاي اجتماعي    نام پرسشنامه :  پرسشنامه طراحی شغل…

ادامه مطلب

پرسشنامه طراحی شغل

دریافت پرسشنامه استاندارد  طراحی شغل از سایت مادسیج   پرسشنامه های استاندارد را فقط از سایت مادسیج ( شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران) در یافت کنید اين پرسشنامه 41 گويه و چهار بعد دارد: رويكرد انگيزشي طراحي شغل رويكرد طراحي مكانيكي شغل رويكرد زيستي طراحي شغل رويكرد ادراكي طراحي شغل    نام پرسشنامه :  طراحی شغل…

ادامه مطلب