کتاب آموزش زبان انگلیسی محاوره ای Learning Spoken English

کتاب آموزش زبان انگلیسی محاوره ای Learning Spoken English دانلود رایگان کتاب آموزش زبان انگلیسی محاوره ای Learning Spoken English از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج توضیحات در این کتاب به تفضیل به بررسی اصطلاحات گفتاری انگلیسی به صورت موثری پرداخته شده است. پس اگر می خواهید انگلیسی را آن گونه که انگلیسی زبانان صحبت می…

ادامه مطلب

کتاب اصول و روش های تدریس زبان انگلیسی

کتاب اصول و روش های تدریس زبان انگلیسی دانلود رایگان کتاب اصول و روش های تدریس زبان انگلیسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج توضیحات متدولوژی زبان رویکردی سیستماتیک و سازمان یافته در تحلیل روش هایی است که در فرایند آموزش زبان به کار گرفته می شوند. این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل روش…

ادامه مطلب

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden قسمت هشتم

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden کتاب های داستان صوتی یا همان Audio book ها یکی دیگر از شیوه های یادگیری و آموزش زبان انگلیسی است. در ادامه معرفی منابع مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی کتاب داستانی صوتی راز باغ یا The Secret Garden را برای شما انتخاب کرده ایم، کتاب صوتی The Secret Garden…

ادامه مطلب

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden قسمت هفتم

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden کتاب های داستان صوتی یا همان Audio book ها یکی دیگر از شیوه های یادگیری و آموزش زبان انگلیسی است. در ادامه معرفی منابع مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی کتاب داستانی صوتی راز باغ یا The Secret Garden را برای شما انتخاب کرده ایم، کتاب صوتی The Secret Garden…

ادامه مطلب

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden قسمت ششم

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden کتاب های داستان صوتی یا همان Audio book ها یکی دیگر از شیوه های یادگیری و آموزش زبان انگلیسی است. در ادامه معرفی منابع مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی کتاب داستانی صوتی راز باغ یا The Secret Garden را برای شما انتخاب کرده ایم، کتاب صوتی The Secret Garden…

ادامه مطلب

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden قسمت پنجم

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden کتاب های داستان صوتی یا همان Audio book ها یکی دیگر از شیوه های یادگیری و آموزش زبان انگلیسی است. در ادامه معرفی منابع مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی کتاب داستانی صوتی راز باغ یا The Secret Garden را برای شما انتخاب کرده ایم، کتاب صوتی The Secret Garden…

ادامه مطلب

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden قسمت چهارم

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden کتاب های داستان صوتی یا همان Audio book ها یکی دیگر از شیوه های یادگیری و آموزش زبان انگلیسی است. در ادامه معرفی منابع مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی کتاب داستانی صوتی راز باغ یا The Secret Garden را برای شما انتخاب کرده ایم، این کتاب بیست و هفت…

ادامه مطلب

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden قسمت سوم

دانلود کتاب صوتی The Secret Garden کتاب های داستان صوتی یا همان Audio book ها یکی دیگر از شیوه های یادگیری و آموزش زبان انگلیسی است. در ادامه معرفی منابع مناسب برای یادگیری زبان انگلیسی کتاب داستانی صوتی راز باغ یا The Secret Garden را برای شما انتخاب کرده ایم، این کتاب بیست و هفت…

ادامه مطلب

کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه ی سیاسی

کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه ی سیاسی دانلود رایگان کتاب فرهنگ فلسفی و فلسفه ی سیاسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج توضیحات متن پیش رو متن چاپ چهارم کتاب “فرهنگ فلسفی و فلسفه ی سیاسی” است که توسط نشر پایان به چاپ رسیده است. وضعیت و اقبال به فلسفه در فضای عمومی ایران چه…

ادامه مطلب

کتاب متن دو زبانه – جملات انگیزشی

کتاب متن دو زبانه – جملات انگیزشی   دانلود رایگان کتاب متن دو زبانه – جملات انگیزشی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج توضیحات این کتاب کوچک حاوی جملاتی تاثیرگذار و انگیزشی از بزرگان جهان می باشد. متن دو زبانه کتاب حاضر همزمان با لذت خواندن متن، به خوانندگان در یادگیری زبان انگلیسی نیز…

ادامه مطلب