ادبیات مدیریت سود

ادبیات مدیریت سود ادبیات مدیریت سود جونز و مارشال (2001) تعریف جامعی درخصوص مدیریت سود ارائه نموده‌اند. به عقیده آن‌ها مدیریت سود (دستکاری سود) زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران با استفاده ازقضاوت (تشخیص) درگزارشگری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهنگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و…) درباره عملکرد اقتصادی…

ادامه مطلب

ادبیات بیماری ام اس

ادبیات بیماری ام اس ادبیات بیماری ام اس بيماري ام اس يکي از بيماري هاي مزمن سيستم عصبي مرکزي است که مغز و نخاع را تحت تاثير قرار مي دهد. در اين بيماري عمدتا روکش رشته هاي عصبي (ميلين) که همان راه هاي هدايت عصبي هستند درگير و دچار يک روند التهابي مي شوند. بنابراين…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه کیفیت زندگی

ادبیات و پرسشنامه کیفیت زندگی ادبیات و پرسشنامه کیفیت زندگی از نظر تاریخی کیفیت زندگی به عنوان مفهومی در فلسفه یونان مطرح شد. ارسطو اظهار کرد که شادی از فعالیتهای شرافتمندانه و با ارزش فرد ناشی می شود و انسان را به سمت زندگی خوب هدایت می کند. واژه کیفیت زندگی نخستین بار بوسیله پیگو…

ادامه مطلب

ادبیات بیماری های پوستی

ادبیات بیماری های پوستی ادبیات بیماری های پوستی خارجی ترین لایه و پوشش بدن پوست می باشد. پوست محافظ بدن بوده و تظاهرات بیرونی آن، فعل و انفعالاتی داخلی بدن را نشان می دهد. پوست به بزرگترین اندام بدن گفته می شود که پوست آیینه‌ی تمام نمای بدن انسان است و پوست سالم نشانگر جسم و روحی سالم…

ادامه مطلب

ادبیات استرس و تنیدگی شغلی

ادبیات استرس و تنیدگی شغلی ادبیات استرس و تنیدگی شغلی استرس یا تنیدگی شغلی نوعی واکنش عاطفی، شناختی، رفتاري و روانی به جنبه هاي زیان آور کار و محیط کار است. به طور کلی می توان استرس شغلی را پاسخ به فشارهاي ناشی از محیط کار دانست و وقتی رخ می دهد که انتظارات از…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی

ادبیات و پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی ادبیات و پرسشنامه نقش آموزش عالی در توسعه فرهنگی نظام آموزش عالی به عنوان یک سیستم عبارت است از مجموعه تلاش ها، فرصت ها،اقدام ها،امکانات و برنامه های هدفمند که برای شکوفا سازی توانمندی های بالقوه فرد در جامعه به صورت رسمی اجرا می شود که…

ادامه مطلب

ادبیات آموزش و نیازسنجی آموزشی

  ادبیات آموزش و  نیازسنجی آموزشی ادبیات آموزش و  نیازسنجی آموزشی در فرآيند آموزش سه عنصر اصلي سازمان، كاركنان و مديران درگير هستند، كه هريك از عناصر مذكور در جستجوي امتيازات و منافعي در رابطه با خود از فرآيند آموزش مي‌باشند. بنابراين فرآيند آموزش بايد هماهنگي همسويي را در بين آنان به گونه‌اي ميسر سازد…

ادامه مطلب

ادبیات تغییرات برنامه درسی و فرهنگ معلمی

ادبیات تغییرات برنامه درسی و فرهنگ معلمی ادبیات تغییرات برنامه درسی و فرهنگ معلمی يكي از مهمترين مباحثي كه در بين متخصّصان برنامه ­ی درسي از ديرباز وجود داشته است بحث حدود و ثغور برنامه ­ی درسي و آموزش است. اين مسئله كه آيا برنامه ­ی درسي، حوزة مستقل از آموزش است و يا آموزش…

ادامه مطلب

ادبیات تربیت شهروندی فعال

ادبیات تربیت شهروندی فعال ادبیات تربیت شهروندی فعال تربیت شهروندی از زمینه هایی است که در چند دهه اخیر از جایگاه ویژه ای  برخودار شده و دامنه مباحث و پژوهش های آن به طور فزاینده ای گسترش یافته است. در دایره المعارف فلسفه تعلیم و تربیت آمده است : « تربیت شهروندی به مقررات صریح…

ادامه مطلب

ادبیات نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

ادبیات نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری – کتاب گویا ادبیات نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری – کتاب گویا فناوري آموزشي را مي‎توان به عنوان ابزاري نيرومند براي ارتقاي كيفيت و كارائي آموزش مورد استفاده قرار داد كه باعث تغيير شيوه سنتي آموزش می شود و به معلمان در بهبود فرایند آموزش و…

ادامه مطلب