دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت عملکرد استراتژیک

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مدیریت عملکرد استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Strategic-Operations-Management-Investigating-the-Factors-Impacting-Communication-Effectiveness-and-Job-Satisfaction.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده در مدیریت عملکرد امروزی,هوش عاطفی درارگانهای ایران,نقش اصلی را در میان مدیران و کارمندان ایفا میکند.این مقاله برای درک بهتر از نقش های رفتار و انگیزش…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM

دانلود رایگان مقاله ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM  : یک دیدگاه چند مرحله ای پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Using-the-balanced-scorecard-in-assessing-the-performance-of-e-SCM-diffusion.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی (e-SCM) ، شکل  مشخصی از سیستم های درون سازمانی است ، که به طور کلی به عنوان یکی از…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده موفقیت های برون سپاری ارتباط، قرارداد و فناوری اطلاعات

دانلود مقاله ترجمه شده موفقیت های برون سپاری ارتباط، قرارداد و فناوری اطلاعات : شواهد از دو مورد تشریحی مطالعاتی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Relationship-contract-and-IT-outsourcing-success-Evidence-from-two-descriptive.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده علیرغم افزایش مستمر در فعایتهای برون سپاری فناوری اطلاعات در طیف جهانی ، درصد قابل توجهی از معاملات برون سپاری به عنوان معاملاتی…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مقیاس جدیدی از شخصیت علامت تجاری

دانلود مقاله ترجمه شده مقیاس جدیدی از شخصیت علامت تجاری پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-A-new-measure-of-brand-personality.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : در پاسخ به انتقاد از مقیاسهای شخصیت علامت تجاری که دربرگیرنده جنبه های دیگر علاوه بر شخصیت علامت تجاری است ، یک نام علامت تجاری جدیدی را  که شامل  آیتم های شخصیتی است را…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلام

دانلود مقاله ترجمه شده مسئولیت های اجتماعی کارآفرینان از دیدگاه اسلام پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Entrepreneurs-Social-Responsibilities-From-Islamic-Perspective.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده موفقیت کارآفرین از دیدگاه اسلام تنها از دیدگاه موفقیت مادی اندازه گیری نمی شود. این بدان خاطر است که نیازهای انسانی فقط محدود به دارایی هایی نیست که دارند، بلکه تمام ابعاد…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدل های مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری

دانلود مقاله ترجمه شده مدل های مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری : یک بررسی انتقادی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Brand-personality-factor-based-models-A-critical-review.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : شخصیت نام تجاری به طور فزاینده به یک مفهوم مهم با تئوری نام تجاری تبدیل شده و پژوهش های مبتنی بر عامل ، روشی است که  به طور…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی

دانلود مقاله ترجمه شده سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی: با تمرکز بر سطح فردی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Human-capital-in-family-businesses-Focusing-on-the-individual-level.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده این مقاله بر ساخت سرمایه انسانی در کسب و کار خانوادگی متمرکز است که سه بخش کلیدی را تشکیل میدهد . ابتدا ، درک ما از سرمایه…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده دیدگاه هویت اجتماعی بر اساس وفاداری به نام تجاری

دانلود مقاله ترجمه شده دیدگاه هویت اجتماعی بر اساس وفاداری به نام تجاری پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-Social-identity-perspective-on-brand-loyalty.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : این مقاله یک دیدگاه هویت اجتماعی ارتباط با مشتری و نام تجاری را پیشنهاد میکند و هویت نام تجاری و شناسایی را با اعتبار، اعتماد و رضایت در پیش بینی وفاداری…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها

دانلود مقاله ترجمه شده توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-The-Development-of-Islamic-Financing-Scheme-for-SMEs.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده ​​شرکت های کوچک متوسط (SME ها) نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد محصولات ناخالص داخلی کشور های در حال توسعه دارند. در…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده منطق فازی مبتنی بر روش بررسی تاثیر روند

دانلود مقاله ترجمه شده منطق فازی مبتنی بر روش بررسی تاثیر روند پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/03/Pages-from-A-Fuzzy-Logic-based-Trend-Impact-Analysis-method.pdf” save=”0″] ترجمه فارسی : چکیده تمامی الگوریتم های بررسی تاثیر روند (TIA) در مقاله ، به تجزیه و تحلیلی بر اساس برآوردهای مستقیم میپردازند  که توسط متخصصین بمنظور احتمال وقوع یک رخداد بی سابقه به عنوان…

ادامه مطلب