مقاله ترجمه شده اثر مدیریت تعارض بر رضایت مشتری

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-impactofpre-existingattitudeandconflictmanagementstyleon-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده: بررسی های پژوهشی رضایت مشتری با احیای خدمات از طریق یک شبکه مدیریتی تعارض، ارزیابی و تعیین اختصاصی نقش گرایش های قبلی بر تعین واکنش مشتری به شکست و ضعف بر رضایت مشتری با تلاش های احیای خدمات اثر می گذارد به…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Total-Quality-Management-Practnce-and-Innovative-Performance-1.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : چکیده مدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث بسیار مهم در ادبیات است، ارتباط عملکرد کیفیت و مدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تأیید شده اند، اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری متناقض است. اگرچه اکثر صاحبنظران اهمیت فعالیت های مدیریت…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت اتخاذ عملیات استخدام

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/The-adoption-of-Japanese-recruitment-practices-in-Malaysia-2.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : هدف:هدف از اين پژوهش ،آزمايش این نکته است كه عملیات استخدام ژاپنی تا چه اندازه اي درشركت هاي صنعتي مالزي از زمان اجرای سیاست های نگاه به شرق (LEP)معرفي و عمل شده است طرح / روش / رویکرد:فرايند پژوهش شامل جمع آوري اطلاعات…

ادامه مطلب

مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباط چستر بارنارد با مدیر امروز

پیش نمایش مقاله لاتین : [gview file=”https://madsg.com/wp-content/uploads/2014/02/Pages-from-THE-RELEVANCE-OF-CHESTER-BARNARD-FOR-TODAY’S-MANAGER-.pdf” save=”0″]   ترجمه فارسی : ارتباط «چستر بارنارد» با مدیر امروز حدود 60 سال است که از انتشار کتاب چستر بارنارد، مبنی‏بر «کارکردهای مدیران اجرایی» می‏گذرد. از بسیاری جهات، کتاب بارنارد، مبنای مدیریت و نظریه‏ی سازمانی را آنچنان که امروزه وجود دارد، بنا نهاد. (Andrews, 1968; wolf, 1974)…

ادامه مطلب