پرسشنامه دخالت های خانواده گاوازی و رسی (1988)

پرسشنامه دخالت های خانواده گاوازی و رسی (1988) Family intrusiveness scale پرسشنامه  دخالت های خانواده توسط گاوازی و رسی (1988) به منظور سنجش  دخالت های خانواده طراحی و تدوین شده است. سوالات و مولفه های پرسشنامه: پرسشنامه  دخالت های خانواده دارای 13 سوال می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند(اعضای خانواده به…

ادامه مطلب

پرسشنامه تله های زندگی یانگ

پرسشنامه استاندارد تله های زندگی یانگ پرسشنامه استاندارد تله های زندگی توسط جفری یانگ با هدف سنجش تله هاي زندگي مربوط به عدم امنيت يا سلامتي در زندگي خانوادگي دوران كودكي طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 22 سوال و 2 مولفه می باشد و بر روی یک مقیاس 6 قسمتی با سوالاتی مانند (متوجه…

ادامه مطلب

پرسشنامه نشانه های توقف میرز و همکاران (SSQ)

  دریافت پکیج پرسشنامه نشانه های توقف میرز و همکاران (SSQ) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط میرز و همکاران در سال 2008 بمنظور سنجش اهمیت معیارهای خاص تصمیم گیری برای متوقف نمودن تشریفات و آداب وسواسی ساخته شده است که از 12 آیتم تشکیل شده است. روایی و پایایی پرسشنامه…

ادامه مطلب

پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف

  دریافت پکیج پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف (شامل پرسشنامه استاندارد،مولفه،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) به منظور تهیه ی مقیاس مشکلات رفتاری ابتدا با 20 نفر از معلمان با تجربه ی مدارس ویژه ی دانش آموزان با عقب ماندگی ذهنی مصاحبه شد و از آنان درخواست شد که اختلالات رفتاری…

ادامه مطلب

مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس اسچام و همکاران (KFLS) – نسخه والدین

  دریافت پکیج مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس اسچام و همکاران (KFLS) – نسخه والدین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس (KFLS) توسط والتر آر. اسچام ، آنتونی پی. جوریچ و استفان آر. بولمن(1986) ساخته شده است که از 4 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش…

ادامه مطلب

پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی مک کوبین و همکاران (FILE)

  دریافت پکیج پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی مک کوبین و همکاران (FILE) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رویدادها و تغییرات زندگی خانوادگی (FILE) توسط همیلتون آی. مک کوبین، جوآن ام. پاترسون و لانس آر. ویلسون(1991) ساخته شده است که از 71 گویه و 9 خرده مقیاس فشارهای درون خانوادگی…

ادامه مطلب

مقیاس عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (FFS)

  دریافت پکیج مقیاس عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (FFS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس عملکرد خانواده (FFS) توسط مارک ال. تاویتیان، جودیث لوبینر، لورا گرین، لاورنس سی. گربستین و وای ناف ولیسر(1987) ساخته شده است که از 40 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش عملکرد خانواده بکار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش های مادی گرایانه ریچین

  دریافت پکیج پرسشنامه نگرش های مادی گرایانه ریچین (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه نگرش های مادی گرایانه توسط Richin در سال 1987 ساخته شده است که از 6 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تمایل به مادی گرایی در افراد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت…

ادامه مطلب

مقیاس درجه بندی خود و همسالان گلو و گلو (PSRS)

  دریافت پکیج مقیاس درجه بندی خود و همسالان گلو و گلو (PSRS) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس درجه بندی خود و همسالان توسط آر. ای. گلو و پی. اچ. گلو(1980) ساخته شده است که از 50 گویه و 5 خرده مقیاس کمرویی – حساسیت  (7 سوال)، بی توجهی  (11 سوال)، اثربخشی (8…

ادامه مطلب

مقیاس برابری / عدم برابری تراپمن و همکاران (E/I)

  دریافت پکیج مقیاس برابری / عدم برابری تراپمن و همکاران (E/I) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس برابری / عدم برابری (E/I) توسط جان تراپمن, رابرت پترسن، ماری یوتن و الین هاتفیلد(1981) ساخته شده است که از 26 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش برابری در روابط زناشویی بکار می رود. روایی…

ادامه مطلب