دانلود جزوه زمین شناسی ساختمانی

دانلود جزوه زمین شناسی ساختمانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این جزوه آشنایی دانشجویان رشته مهندسی نفت با گسل ها و … می باشد. گسل ها گسل عبارت است از یک شکست در توده سنگ به نحوی که یک جابجائی قابل رویت در یکی از دو طرف سطح شسکت به…

ادامه مطلب