جزوه اقتصاد تعاونی شهاب الدین شکریم

شاید برای اغلب داوطلبین کارشناسی ارشد گروه ترویج و توسعه و رشته های مرتبط ، دستیابی به جزوه جامع در حوزه اقتصاد کشاورزی و تعاون مشکل باشد؛ برهمین اساس در این بخش برای اولین بار جزوه کلاسی اقتصاد و تعاونی دکتر شهاب الدین شکری بصورت pdf آماده شده که امید است مورد توجه شما قرار بگیرد….

ادامه مطلب