کتاب تاریخ اروپا در قرون جدید

دریافت جزوه تاریخ اروپا در قرون جدید از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با اصطلاحات عصر جدید و اختلاف نظر در مورد معنا و مفهوم تقسیم بندی تاریخ می باشد. اختلاف نظر در مورد معنا در تاریخ اروپا در قرون جدید در قرن نوزدهم میلادی تاریخ دانان در…

ادامه مطلب

دانلود کتاب تاریخ ایران در زمان ساسانیان

دریافت جزوه تاریخ ایران در زمان ساسانیان از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج  هدف از ارائه این مطلب آشنایی با دوره ساسانیان و وقایع رخ داده در آن زمان می باشد. اقوام شمال و شرق کوچ نشینهایی که اسکندر بزرگ و جانشین هایش در شرق ایران تاسیس کرده بودند تا قرن های پیوسته در…

ادامه مطلب

جزوه تاریخ اجتماعی ایران

دریافت جزوه تاریخ اجتماعی ایران از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با سکنه و جمعیت ایران و طبقات اجتماعی در ایران می باشد. جمعیت در ایران در تاریخ اجتماعی ایران طبق فرضیه ای آریایی ها در حدود هزاره ی دوم قبل از میلاد مسیح در ایران سکونت گزیدند…

ادامه مطلب

جزوه جامعه شناسی تاریخ

دریافت جزوه جامعه شناسی تاریخ از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با ارتباط جامعه و تاریخ و پیشینه جامعه شناسی تاریخ می باشد. ارتباط جامعه و تاریخ  تاریخ در واقع جامعه دیروز و جامعه امروز تاریخ فردا می باشد. تاریخ همان جامعه است که زمان برآن سپری شده…

ادامه مطلب