دانلود جزوه مبانی مهندسی برق

دریافت جزوه مبانی مهندسی برق 2 از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با قانون فارادی می باشد. قانون فارادی اگر سیمی را در میدان ثابت حرکت دهیم در دو سر سیم یک ولتاژ پدید می آید که آن را ولتاژ القائی گویند.حالا اگر سیم…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه جامع کنترل اتوماتیک

دریافت جزوه کنترل اتوماتیک از شبکه آموزشی پزوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی داشنجویان رشته مهندسی مکانیک با متغییر وضعیت می باشد. متغیر وضعیت متغیر وضعیت عبارت است از چیزی است که وضعیت سیستم را معین می کند. در یک سیستم حداقل متغییرهایی که با دانستن شرایط اولیه آن ها و…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه علم مواد

دریافت جزوه علم مواد از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی دانشجویان رشته مهندسی مکانیک با خستگی ساکن می باشد. خستگی در علم مواد به طور کلی 2 نوع خستگی وجود دارد: 1- ساکن(استاتیکی) 2-سیکلی(مثل چرخ دنده ها) در واقع خستگی آن حالت است که در ماده ترکی به…

ادامه مطلب