جزوه جامعه شناسی انقلاب

دریافت جزوه جامعه شناسی انقلاب از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با انقلاب طبیعی و ویژگی های یک انقلاب مصنوعی و زمینه ها و عناصر یک انقلاب می باشد. انقلاب طبیعی در جامعه شناسی انقلاب هر انقلاب یک پدیده اجتماعی است نه طبیعی اما هر انقلابی ساختگی و مصنوعی…

ادامه مطلب

جزوه جامعه شناسی آموزش و پرورش

دریافت جزوه جامعه شناسی آموزش وپرورش از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با نقش آموزش و پرورش در نظام های مختلف است. اجتماعی شدن و رشد شخصیت در جامعه شناسی آموزش و پرورش اجتماعی شدن یک فرآیندی که از طریق آن افراد در جامعه ،دانش ها ،مهارت ها،…

ادامه مطلب

جزوه جامعه شناسی ایلات و عشایر

دریافت جزوه جامعه شناسی ایلات و عشایر از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با عشایر . تعریف عشایر انواع آن در جامعه شناسی ایلات وعشایر می باشد. ایل ایل در سازمان اجتماعی عشایر،اتحادیه سیاسی از چند طایفه می باشد که غالبا دارای سند بین مشترک هستند این را…

ادامه مطلب

جزوه جامعه شناسی ادبیات

دریافت جزوه جامعه شناسی ادبیات از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با جامعه شناسی ادبیات در خانواده بزرگ علوم اجتماعی می باشد. اجتماعات در ادبیات رشته ای از درون جامعه خودی جوشید و رشته ای نبوده که از غرب آمده باشد و راه و روش علمی کار را…

ادامه مطلب

جزوه جامعه شناسی سیاسی

دریافت جزوه جامعه شناسی سیاسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با بنیان گذاران جامعه شناسی سیاسی و دیدگاه های پیرامون شکل گیری آن می باشد. بنیان گذاران جامعه شناسی سیاسی 1-کارل ماکس       2- ماکس وبر جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی تلاش می کند پیوند های و رابطه…

ادامه مطلب

جزوه مبانی جامعه شناسی

دریافت جزوه مبانی جامعه شناسی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با روش شناسی و روش تحقیق در جامعه شناسی می باشد. روش های تحقیق در مبانی جامعه شناسی روش های اصلی شامل آزمایشی-پیمایشی-اسنادی(کتابخانه ای)-میدانی 1-آزمایشی:در روش آزمایشی میدان مطالعات توسط محقق دستکاری می شود یعنی مقدار متغییرهای…

ادامه مطلب

جزوه جامعه شناسی تبلیغات

دریافت جزوه جامعه شناسی تبلیغات از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با نقش و اهمیت تبلیغات در جامعه  می باشد. نقش و اهمیت تبلیغات در جامعه تبلیغات در تعریف ساده آن یعنی جهت دادن به افکار عمومی با قصد و نیت قبلی به سمت هدف خاص به وسیله…

ادامه مطلب

جزوه جامعه شناسی فرهنگی

دریافت جزوه جامعه شناسی فرهنگی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران- مادسیج در این جزوه هدف آشنایی دانش آموختگان رشته علوم اجتماعی با مطالعات فرهنگی،با محوریت فرهنگ شناسی می باشد. جامعه شناسی فرهنمگی در کنار دیگر دانش های علوم اجتماعی با توجه به موضوع تخصصی خود از فواید و آثار برخوردار است از جمله فواید آموزش…

ادامه مطلب

دانلود جزوه خلاصه Norton Anthology of English literature ، منبع ارشد ادبیات انگلیسی

دانلود جزوه خلاصه ی کتاب ِ Norton Anthology of English literature ، منبع ارشد رشته زبان و ادبیات انگلیسی با سلام. همان طور که می دانید، کتاب چند جلدی نورتون (Norton Anthology Of English Literature) از منابع اصلی آزمون کارشناسی ارشد رشته ادبیات انگلیسی می باشد که مطالعه ی آن به دلیل حجم بالا بسیار…

ادامه مطلب