پاورپوینت مشاوره ی گروهی

انسان، موجودی اجتماعی است و اعمال و رفتارهای او متاثر از آداب و رسوم و قوانین اجتماعی است. انسان، بدون تعلق به گروه احساس امنیت نمی‌کند. مشاوره گروهی، به‌طور کلی رابطه‌ای یاری‌دهنده است که بدان وسیله به فرد کمک می‌شود تا دنیای درونی خود را از اغتشاش، ابهام، درد و رنج‌ رهایی بخشد و شیوه‌های…

ادامه مطلب