پرسشنامه همدلي عاطفي (رايگان)

. دریافت رايگان پرسشنامه استاندارد همدلي عاطفي اين پرسشنامه داراي 33 سوال است و با پاسخ دادن به آنها مي توانيد بفهميد كه چقدر احساس همدلي مي كنيد . روش نمره گذاري اين پرسشنامه بدين صورت است كه ابتدا نمره مربوط به سوال هاي مشخص شده (در داخل فايل) را معكوس كنيد (1 = كاملا…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش سازگاري بل

. دریافت آزمون استاندارد سنجش سازگاري بل (فرم بزرگسالان) اين آزمون داراي 160 سوال مي باشد . راهنماي اجراي پرسشنامه : آيا دوست داريد شخصيت خود را بهتر بشناسيد ؟ اگر به كليه ي پرسش هاي اين آزمون صادقانه و با تفكر پاسخ دهيد اين امكان وجود دارد كه شناخت و درك بهتري از خودتان…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش خلاقيت (CREE) (رايگان)

. دریافت رايگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقيت (CREE) اين پرسشنامه يك آزمون نيمه نهان مربوط به خلاقيت و آفرينندگي است و مي تواند براي شناسايي خلاقيت بالقوه افراد به كار برده شود . در اين آزمون 145 سوال وجود دارد و هر سوال پرسشي را از آزمودني درباره ي خود او مطرح مي سازد ….

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت تخيل (رايگان)

. دریافت رايگان پرسشنامه استاندارد قدرت تخيل كلمه تخيل دقيقا به توانايي ما در تشكيل تصاوير ذهني اشاره دارد . در واقع به علت خاصي كه تعداد معدودي از روانشناسان قادر به درك آن هستند هر كسي توانايي تشكيل تصاوير ذهني را ندارد . تخيل يكي از اساسي ترين بخش هاي حيات ذهني است ….

ادامه مطلب

پرسشنامه تشخيص هيجان و احساسات (رايگان)

. دریافت پرسشنامه رايگان تشخيص هيجان و احساسات براي دستيابي به يك تعادل هيجاني ، بايد قدرت احساسات خود را بشناسيد و بر آن كنترل داشته باشيد ، بدين معني كه واكنش هيجاني شما نسبت به موقعيت هاي ايجاد شده متناسب باشد . اين پرسشنامه در تعيين نقطه تعادل شما كمك مي كند كه آيا…

ادامه مطلب

آزمون افسردگي بك (رايگان)

. دریافت رايگان آزمون افسردگي بك در اين پرسشنامه 21 گروه سوال وجود دارد و هر سوال بيان كننده ي حالتي در فرد است . شما بايد سوال هاي هر گروه را به ترتيب و با دقت بخوانيد سپس گزينه اي را انتخاب كنيد كه بهتر از همه احساس كنوني شما را بيان مي كند…

ادامه مطلب