پرسشنامه استاندارد همدلی عاطفی (رایگان)

. دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد همدلی عاطفی این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است و با پاسخ دادن به آنها می توانید بفهمید که چقدر احساس همدلی می کنید . روش نمره گذاری این پرسشنامه بدین صورت است که ابتدا نمره مربوط به سوال های مشخص شده (در داخل فایل) را معکوس کنید (۱ = کاملا…

ادامه مطلب

آزمون استاندارد سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) (رایگان)

. دریافت رایگان آزمون استاندارد سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) این آزمون دارای ۱۶۰ سوال می باشد . راهنمای اجرای پرسشنامه : آیا دوست دارید شخصیت خود را بهتر بشناسید ؟ اگر به کلیه ی پرسش های این آزمون صادقانه و با تفکر پاسخ دهید این امکان وجود دارد که شناخت و درک بهتری از…

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (CREE) (رایگان)

. دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (CREE) این پرسشنامه یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال پرسشی را از آزمودنی درباره ی خود او مطرح می سازد ….

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت تخیل (رایگان)

. دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد قدرت تخیل کلمه تخیل دقیقا به توانایی ما در تشکیل تصاویر ذهنی اشاره دارد . در واقع به علت خاصی که تعداد معدودی از روانشناسان قادر به درک آن هستند هر کسی توانایی تشکیل تصاویر ذهنی را ندارد . تخیل یکی از اساسی ترین بخش های حیات ذهنی است ….

ادامه مطلب

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات (رایگان)

. دریافت پرسشنامه رایگان تشخیص هیجان و احساسات برای دستیابی به یک تعادل هیجانی ، باید قدرت احساسات خود را بشناسید و بر آن کنترل داشته باشید ، بدین معنی که واکنش هیجانی شما نسبت به موقعیت های ایجاد شده متناسب باشد . این پرسشنامه در تعیین نقطه تعادل شما کمک می کند که آیا…

ادامه مطلب

آزمون افسردگی بک (رایگان)

. دریافت رایگان آزمون افسردگی بک در این پرسشنامه ۲۱ گروه سوال وجود دارد و هر سوال بیان کننده ی حالتی در فرد است . شما باید سوال های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را بیان می کند…

ادامه مطلب