پرسشنامه سازگاری

. دانلود پرسشنامه سازگاری شما چگونه با مشکلات کنار می آیید ؟ اگر موقعیت هایی که باید با آنها کنار بیاییم مستلزم سازگاری روانی هستند تا سازگاری جسمانی ، هر چند که ممکن است در مواقعی نیز به هر دو نیازمند باشیم اما موقعیت های تنش زایی که توان تحمل و سازگاری ما را به…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

. دانلود رایگان پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید این مقیاس شامل خودارزیابی از مهارت های ایجاد روابط و خودتوصیفی شیوه ی شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر ۱۸ داده می باشد که از طریق علامت گذاری روی یک مقیاس ۵ درجه ای (از نوع لیکرت)…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه شکیبایی (رایگان)

دانلود رایگان پرسشنامه شکیبایی در دنیای پیچیده و پرازدحام ما به علت نزدیکی و مجاورت بیش از حد افراد ، خطاها و اشتباهات دیگران اغلب بزرگ جلوه داده می شود و این بزرگنمایی هم در مفهوم فیزیکی و هم روانی آن صورت می پذیرد . بنابراین برای یک زندگی هم آهنگ و صلح آمیز در…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم (رایگان)

. دانلود رایگان پرسشنامه شناخت و داوری نسبت به مردم بسیاری از ما فکر می کنیم در قضاوت دیگران مهارت داریم یا لااقل از توانایی خوبی بهره مندیم . به طوری که این پرسشنامه نشان می دهد عوامل بسیاری در نحوه ی قضاوت افراد نقش دارند . یکی از آنها تعصب است و به لحاظ…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه قدرت رهبری (رایگان)

. دانلود رایگان پرسشنامه قدرت رهبری این پرسشنامه درباره ی یکی از مهم ترین جوانب تفاوت انسان ها سخن می گوید یعنی استعداد عجیبی که برخی افراد از آن بهره مندند و با استفاده از آن می توانند دیگران را هدایت کنند و تحت تاثیر یا زیر نفوذ خود قرار دهند و تا حدودی نیز…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه قدرت ریسک (رایگان)

. دانلود رایگان پرسشنامه قدرت ریسک انسان بیش از همه ی موجودات دست به خطر می زند . او حتی از ظرفیت فوق العاده ای برخوردار است تا از خطر کردن لذت ببرد . انسان ها دوست دارند به کارهای خطرناک دست بزنند مثلا با سرعت رانندگی کنند و … هیچ شخصی در جهان وجود…

ادامه مطلب

دانلود پرسشنامه محبوبیت (رایگان)

. دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد محبوبیت در اجتماع به ما می آموزند یکی از مهم ترین نیازهای زندگی این است که مردم دوستمان داشته باشند . دوست داریم وقتی ما را می بینند با لبخندی پذیرای حضورمان شوند ، به نیکی از ما یاد کنند ، و مورد تحسین ، تکریم و تمجید قرار گیریم…

ادامه مطلب

پرسشنامه هالند- همراه با فایل اکسل

. دانلود  پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی – شغلی همراه با فایل اکسل اجرای ازمون در این آزمون که رغبت سنج تحصیلی – شغلی نام دارد پس از اجرای آزمایشی در برخی از مناطق تهران و نتایج حاصل از آن ، بخش “تصورات درباره ی مشاغل مورد علاقه” و “شغل یاب” حذف شده است . بنابراین…

ادامه مطلب

دانلود آزمون ماتریس های پیشرونده ی پیشرفته ی ریون

دانلود رایگان آزمون ماتریس های پیشرونده ی پیشرفته ی ریون آزمون ماتریس های پیشرونده ی پیشرفته ی ریون یکی از آزمون های هوشی غیرکلامی است که توسط ریون در انگلستان برای اندازه گیری عامل عمومی (g) اسپیرمن ساخته شده است . در حال حاضر سه فرم این آزمون برای اندازه گیری هوش افراد در همه…

ادامه مطلب

مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی

. دانلود  مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی  اهداف مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی در ارزش های شغل پیش بینی شده و خانوادگی زنان دانشجو این است که زنان تحصیلکرده هدف دار را که به کار خویش و زندگی خانوادگی خود وابستگی دارند در جامعه مدرنی که تصور می رود که نقش دوگانه حرفه…

ادامه مطلب