دانلود مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی (رایگان)

. دانلود رایگان مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی مقیاس خودسنجی التزام به اعتقادات اسلامی برای اندازه گیری رفتارهای دینی نوجوانان و جوانان مسلمان تدوین شده است . در انتخاب جملات این مقیاس ، آن دسته از اعمال و رفتارهای دینی (نظیر نماز و روزه واجب) که انجام آنها از یک نوجوان یا جوان…

ادامه مطلب

پرسشنامه اضطراب همیلتون

. دانلود  مقیاس درجه بندی اضطراب همیلتون (HRSA) این مقیاس توسط ماکس هامیلتون برای ارزیابی شدت اضطراب جزو مقیاس های بالینی قرار گرفت . در حال حاضر این آزمون از شناخته شده ترین آزمون های اضطراب محسوب می شود . مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون شامل ۱۴ مورد بوده و هر مورد در ارتباط با…

ادامه مطلب

پرسشنامه نگرش به خلاقیت

. دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به خلاقیت پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت (CAS) شامل ۳۲ عبارت است که هر دانش آموزی که موافقت یا مخالفت خود را با آن تعیین می کند سوال های CAS بر اساس مرور ادبیات ، نگرش های ویژه ، باورها و ارزش های اشخاص دارای خلاقیت بالا ساخته شده…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس ناامیدی کودکان

. دانلود  مقیاس ناامیدی برای کودکان کازدین و همکارانش در سال ۱۹۸۳ یک وسیله اندازه گیری برای سنجش ناامیدی کودکان ساختند . در سال ۱۹۸۶ کازدین با دو نفر دیگر از همکاران خود نتیجه پژوهش های خود را با مقیاس مذکور که در یک گروه ۲۶۲ نفری کودکان ۱۳-۶ ساله بستری در بیمارستان انجام شده…

ادامه مطلب

دانلود رایگان مقیاس کنترل راتر (درونی – برونی)

. دریافت رایگان مقیاس کنترل راتر (درونی – برونی) این پرسشنامه برای سنجش انتظارات افراد درباره ی منبع کنترل تدوین شده است و دارای ۲۹ ماده است که هر ماده دارای یک جفت سوال (الف و ب) می باشد . راتر ۲۳ ماده از مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص جهت روشن شدن انتظارات…

ادامه مطلب

دریافت فایل پرسشنامه رایگان میزان هوش معنوی

دریافت پرسشنامه رایگان میزان هوش معنوی هدف این پرسشنامه این است که هوش معنوی افراد را مورد بررسی و سنجش قرار دهد .   چهار عامل اصلی این پرسشنامه عبارتند از :‌ ۱ – تفکر انتقادی وجودی ۲ – تولید معنی شخصی ۳ – آگاهی ۴ – توسعه حالت آگاهی این پرسشنامه دارای ۲۴ گویه…

ادامه مطلب

پرسشنامه همدلی عاطفی (رایگان)

. دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد همدلی عاطفی این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال است و با پاسخ دادن به آنها می توانید بفهمید که چقدر احساس همدلی می کنید . روش نمره گذاری این پرسشنامه بدین صورت است که ابتدا نمره مربوط به سوال های مشخص شده (در داخل فایل) را معکوس کنید (۱ = کاملا…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش سازگاری بل

. دریافت آزمون استاندارد سنجش سازگاری بل (فرم بزرگسالان) این آزمون دارای ۱۶۰ سوال می باشد . راهنمای اجرای پرسشنامه : آیا دوست دارید شخصیت خود را بهتر بشناسید ؟ اگر به کلیه ی پرسش های این آزمون صادقانه و با تفکر پاسخ دهید این امکان وجود دارد که شناخت و درک بهتری از خودتان…

ادامه مطلب

پرسشنامه سنجش خلاقیت (CREE) (رایگان)

. دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد سنجش خلاقیت (CREE) این پرسشنامه یک آزمون نیمه نهان مربوط به خلاقیت و آفرینندگی است و می تواند برای شناسایی خلاقیت بالقوه افراد به کار برده شود . در این آزمون ۱۴۵ سوال وجود دارد و هر سوال پرسشی را از آزمودنی درباره ی خود او مطرح می سازد ….

ادامه مطلب

پرسشنامه قدرت تخیل (رایگان)

. دریافت رایگان پرسشنامه استاندارد قدرت تخیل کلمه تخیل دقیقا به توانایی ما در تشکیل تصاویر ذهنی اشاره دارد . در واقع به علت خاصی که تعداد معدودی از روانشناسان قادر به درک آن هستند هر کسی توانایی تشکیل تصاویر ذهنی را ندارد . تخیل یکی از اساسی ترین بخش های حیات ذهنی است ….

ادامه مطلب