پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق – 20 گویه ای

  .  دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق – 20 گویه ای (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور ارزیابی مهارت تفکر خلاق در فرد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهار افراطی – خصومت(O – H)

   .  دریافت پکیج پرسشنامه مهار افراطی – خصومت(O – H) (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقياس اوليه O-H سي و يك ماده داشت و ماده هاي اين مقياس طوري نمره گذاري شد كه نمره هاي بالاتر نشان دهندة اشخاص خشن تر (با مهار افراطي) بود. در این پرسشنامه به هر گزینه…

ادامه مطلب

پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر

  .  دریافت پکیج پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر دارای 25 سوال است که برای اندازه گیری شدت مشکلات مراجع در رابطه او با خواهر تدوین شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از هرگز تا همیشه امتیازبندی شده است. نمرات…

ادامه مطلب

پرسشنامه جشن های خانوادگی – مک کوبین و تامپسون

   .  دریافت پکیج پرسشنامه جشن های خانوادگی – مک کوبین و تامپسون (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) شاخص جشن های خانوادگی توسط همیلتون آی. مک کوبین و آن آی. تامپسون در سال 1991 ساخته شده است که از 9 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش جشن های خانوادگی بکار می…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون

   . دریافت پکیج پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،مولفه، امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه مهارت های ارتباطی در سال 1990 توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .این پرسشنامه  18 سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در…

ادامه مطلب

پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت

. دریافت پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت و راس (به همراه دو مقاله بيس معتبر رايگان) آلپورت و راس در سال 1950 این مقیاس را برای سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهب تهیه کردند این آزمون در سال 13789 ترجمه  و هنجاریابی شده است و شامل 21 عبارت و دو مولفه است. جهت گیری مذهبی…

ادامه مطلب

پرسشنامه ابراز وجود

. پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان (ASA) این پرسشنامه دارای 33 سوال می باشد که طی آن  آزمودنی به یکی از سه گزینه، یعنی رفتار مبتنی بر ابزار وجود، غیر ابزار وجود و پرخاشگری است. پاسخ می گوید. این پرسشنامه توسط دانگ یولی لی، ارنست تی، هالبرگ، الن جی سلمون و ریچارد الف هاس، ساخته…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

. دریافت پرسشنامه توانمندسازی روانشاختی ( دکتر میرکمالی) این پرسشنامه توسط دکتر میرکمالی و خانم دکتر نارنجی از مجموعه پرسشنامه های روانشناختی درست شده است. پرسش نامه توانمندسازی روانشناختی که توسط میرکمالی و نارنجی ساخته و اجرا شده است دارای 5 مولفه ، معناداری ، شایستگی ، انتخاب ، تاثیر و مشارکت می باشد که…

ادامه مطلب

پرسشنامه کمال گرایی

.  دریافت پرسشنامه کمال گرایی از سایت مادسیج موضوع کمال گرایی یکی از موضوعاتی است که جدیدا مورد توجه اکثر اساتید و دانشجویان قرار گرفته است، در زمینه کمال گرایی پرسشنامه استاندارد زیادی وجود ندارد این پرسشنامه توسط یکی از دانشجویان دانشگاه تهران بعد از چندین روز تحقیق و مرور پرسشنامه های خارجی بدست آمده…

ادامه مطلب

پرسشنامه توانمندسازی شورت و راينهارت

  .  دریافت پکیج پرسشنامه توانمندسازي شورت و راینهارت (شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) مقیاس توانمندسازی اعضای مدرسه ، توسط شورت و راینهارت در سال 1995 ساخته شده است ..این ابزار دارای 38 گویه و شامل ابعاد شش گانه احترام ، رشد حرفه ای ،خودکارآمدی ، تأثیرگذاری ، تصمیم گیری ،…

ادامه مطلب