پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

  دریافت پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ از سایت مادسیج براي اندازه گيري فرسودگي شغلي از پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ (1985) استفاده شده است. اين پرسشنامه 22 سئوالي از نوع ليكرت مي باشدکه در دو بعد فراوانی از هرگز تا هر روز و شدت از خیلی کم تا خیلی زیاد تدوین گردیده است و سه مولفه ی…

ادامه مطلب

پرسشنامه وظایف مدیریت

دریافت پرسشنامه وظایف مدیریت  از سایت مادسیج برای سنجش انجام وظایف مدیریتی مدیران از پرسشنامه محقق ساخته اقتباس شده از پرسشنامه (منبع داخل فايل) استفاده گردید. این پرسشنامه شامل 30 سوال 5 گزینه­ای می­باشد که در قالب مقیاس لیکرتی 5 درجه­ای (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) طراحی شده است. وضعیت مدیران بر…

ادامه مطلب

پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر

دریافت پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر  از سایت مادسیج هدف پرسشنامه: بررسی میزان انجام فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان. نحوه تکمیل: میزان برخورداری سازمان از هر یک از موارد زیر را با توجه به طیف مشخص کنید. پرسشنامه استاندارد مقاومت در برابر تغییر که شامل مولفه و نحوه امتیاز بندی برای راحتی تحلیل توسط…

ادامه مطلب

پرسشنامه ممیزی منابع انسانی

دریافت پرسشنامه ممیزی منابع انسانی از سایت مادسیج اين پرسشنامه 23 گويه دارد و ابعاد پذيرش قانوني، كسب منابع انساني،‌ حفظ منابع انساني، و توسعه منابع انساني را مي‌سنجد و هدف آن بررسی میزان انجام فعالیت های مدیریت منابع انسانی در سازمان است. تهيه شده توسط Robert L. Mathis & Associates, L. L. C., 1429 North…

ادامه مطلب

پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش

دریافت پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش  از سایت مادسیج پرسشنامه موانع مدیریت منابع انسانی اثربخش هدف: تعیین موانع اثرگذار بر عملکرد مدیریت منابع انسانی. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، با توجه به طیف انتخاب کنید. این پرسشنامه شامل  30…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارتهای سازمانی

  دریافت پرسشنامه مهارتهای سازمانی  از سایت مادسیج   اين پرسشنامه 15 گويه دارد. هدف: بررسی اینکه آیا شما به میزان کافی درباره سازماندهی فضای کاری خود اطلاع دارید یا خیر. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تاييد شده است. همچنین پایایی آن نیز با استفاده از آزمون…

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارتهای مدیریتی

دریافت پرسشنامه مهارتهای مدیریتی  از سایت مادسیج   هدف: این پرسشنامه به بررسی مهارت های مدیریت در ده حوزه می پردازد. این پرسشنامه یکی از کاملترین پرسشنامه های سنجش مهارتهای مدیریتی می باشد به طوری که با 73 سوال حدود 30 مهارت مدیریت را می سنجد مهارتهای چون مهارت اطلاعات، مهارت تفویض اختیاز، توانمدسازی و…….

ادامه مطلب

پرسشنامه مهارت‌های مدیریت کافمن (1999)

دریافت پرسشنامه مهارتهای مدیران  از سایت مادسیج پرسشنامه مهارت‌های مدیریت کافمن(1999) پرسشنامه مهارت‌های ادراکی، انسانی و فنی توسط کافمن و همکاران در سال 1999 طراحی شد و دارای 18 سوال درسه بعد می باشد. مهارت های ادراکی، انسانی و فنی هدف: تعیین میزان مهارت های ادراکی، انسانی و فنی در افراد. نحوه تکمیل: به هر کدام…

ادامه مطلب

پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان

دریافت پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان از سایت مادسیج این پرسشنامه شامل 10سوال می باشد. این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در صورت هر گونه مشکل پشتیبان پژوهش مادسیج جوابگوی شما است.   نام پرسشنامه : ساختار نامشهود سازمان  نوع فایل: ورد (WORD)  روایی و پایایی : دارد  تعداد سوال: 10  منبع : دارد  تعداد صفحه: 43 صفحه ورد  قیمت: قیمت…

ادامه مطلب

پرسشنامه انسجام و هماهنگی سازمان

  دریافت پرسشنامه  انسجام و هماهنگی سازمان از سایت مادسیج این پرسشنامه شامل 14 سوال می باشد. این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و در صورت هر گونه مشکل پشتیبان پژوهش مادسیج جوابگوی شما است.   نام پرسشنامه : انسجام و هماهنگی سازمان  نوع فایل: ورد (WORD)  روایی و پایایی : دارد  تعداد سوال: 14  منبع : دارد  تعداد صفحه: 4…

ادامه مطلب