دانلود پاورپوینت مصاحبه بالینی

دانلود رایگان پاورپوینت مصاحبه بالینی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران در مصاحبه انگیزشی که صورت می گیردتوانایی های مشاور بسیار مهم است.در این نوع مصاحبه هدف تغییر نگرش بیمار نسبت به خوبی ها و بدی های ادامه مصرف مواد است. به عبارت دیگرآنچه در این رویکرد مطرح است رفع احساس شک مراجعان به درمان و تشویق…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه کیفیت زندگی

دریافت رایگان جزوه کیفیت زندگی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان 23 صفحه ای ، با عنوان کیفیت زندگی ،در پایین قابل دانلوداست . تعریف کیفیت زندگی برحسب تجربه درونی ،ذهنی  وشخصی ،شاخص پژوهش های سلامت ذهنی به طور کلی ونظریه کیفیت زندگی به طور اختصاصی است .در نظریه کیفیت زندگی ،عواطف وهیجانات و قضاوت های…

ادامه مطلب

دانلود رایگان کتاب طبقه بندی وتشخیص اختلالات روانشناختی

دریافت رایگان کتاب طبقه بندی و تشخیص اختلالات روانشناختی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران کتاب جامع طبقه بندی و تشخیص اختلالات روانی ، تالیف سوزان کیو است که توسط اساتید محترم دکتر محمد خدایاری فرد(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ) و غلامرضا جعفری کندوان ترجمه شده است .با توجه به اهمیت نابهنجاری ها و اختلالات…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه نظریه های انگیزشی

دریافت رایگان جزوه انگیزش و نظریه های انگیزشی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان 25 صفحه ای ، با عنوان انگیزش و نظریه های انگیزشی ،در پایین قابل دانلوداست . تعریف: شعبانی (1384) انگیزش را یکی از عوامل موثر در یادگیری می داند .وی تصریح می کند که انگیزش به علت های متفاوتی…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه بهداشت روانی

دریافت رایگان جزوه بهداشت روانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان 52 صفحه ای ، جزوه بهداشت روانی از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در پایین قابل دانلوداست . مفاهیم و مبانی بهداشت روان: در معنای اصطلاحی به دوصورت کلی بیان شده است : *به مثابه یک حالت و کیفیت روانی حاکم بر انسان *به…

ادامه مطلب

پاورپوینت روش های مشاوره گروهی

دریافت پاورپوینت روش های مشاوره گروهی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران صرفنظر از اینکه چه نظریه و روشی را در مشاوره گروهی بکار می بندیم ،باید بدانیم که مشاوره گروهی بطور کلی رابطه ای کمک کننده  است که بدانوسیله به فرد کمک می شود تا خود را از سردرگمی و درد و رنجهایش بیرون کند…

ادامه مطلب

پاورپوینت اهمیت مشاوره

دریافت پاورپوینت کلیاتی پیرامون مشاوره واهمیت آن از شبکه آموزشی پژوهشی ایران انسان در طول قرون و اعصار گذشته دريافته است در هنگام داشتن مشكل ويا اخذ تصميم ،گفتگو داشتن با يك دوست صميمي ، يك معلم ، روحاني ، طبيب ، همسر ، والدين و …مي تواند فكر را روشني بخشد .اخذ تصميم را…

ادامه مطلب

پاورپوینت کنترل کلاس درس

دریافت پاورپوینت کنترل کلاس درس از شبکه آموزشی پژوهشی ایران بااینکه تغييرات عمده ای در نظام آموزش و پرورش صورت گرفته  و در سياست ها و برنامه ريزي هاي آموزشي ،اتفاقات عدیده ای افتاده است، با این وجود برخی معلمان هنگام مواجه شدن با مسائل و مشکلات آموزشي ، توانايي هاي لازم و اساسي را برای…

ادامه مطلب