دانلود رایگان جزوه نظریه های انگیزشی

دریافت رایگان جزوه انگیزش و نظریه های انگیزشی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان 25 صفحه ای ، با عنوان انگیزش و نظریه های انگیزشی ،در پایین قابل دانلوداست . تعریف: شعبانی (1384) انگیزش را یکی از عوامل موثر در یادگیری می داند .وی تصریح می کند که انگیزش به علت های متفاوتی…

ادامه مطلب

دانلود رایگان جزوه بهداشت روانی

دریافت رایگان جزوه بهداشت روانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران این جزوه رایگان 52 صفحه ای ، جزوه بهداشت روانی از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) در پایین قابل دانلوداست . مفاهیم و مبانی بهداشت روان: در معنای اصطلاحی به دوصورت کلی بیان شده است : *به مثابه یک حالت و کیفیت روانی حاکم بر انسان *به…

ادامه مطلب

دانلود رایگان پاورپوینت پرونده تحصیلی دانش آموزان

دریافت پاورپوینت پرونده تحصیلی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران هدف از تنظیم پرونده تحصیلی ، شناخت دانش آموز به منظور راهنمایی و کمک به وی در مسائل شخصی ، شغلی و تحصیلی است .پرونده تحصیلی شامل مجموعه اطلاعاتی است که در سال های تحصیلی متوالی با استفاده از فنون مختلف ، درباره دانش آموز جمع…

ادامه مطلب

پاورپوینت مهارت های خرد در مشاوره

دریافت پاورپوینت مهارت های خرد در مشاوره از شبکه آموزشی پژوهشی ایران مشاوره ، توسعه و گسترش آن چیزهایی است که ما در روابط خودبا دیگران به هنگام دردمندی­شان انجام می دهیم .مطمئنا اهمیت رابطه در مشاوره موضوعی اساسی و مرکزی است .اما تعدادی از مهارتهای فردی وجود دارند که باید آموخته شوند واز نظر…

ادامه مطلب

پاورپوینت مدل های نظارت وراهنمایی

دریافت پاورپوینت مدل های نظارت و راهنمایی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران(مدل های مشاوره) برای پی بردن به نمونه های مختلف راهنمایی ، در حال حاضر لازم است تطور تاریخی آن را از نظر مدل های رایج در هر زمان مورد مطالعه قرار دهیم .این مطالعه به ما مجال می دهد که اصول ، هدفها…

ادامه مطلب

پاورپوینت روش های تدریس (4)

دریافت پاورپوینت روش های تدریس (روش تلفیقی ) از شبکه آموزشی پژوهشی ایران چهارمین و آخرین روش تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم ، روش تلفیقی است . این روش تدریس ، بیش از هر روش دیگری در پژوهش های مختلف تربیتی بررسی شده است .یکی از نکات مشترک روش های تلفیقی ، استفاده از تقریر…

ادامه مطلب

پاورپوینت روش های تدریس (3)

دریافت پاورپوینت روش های تدریس (روش نمایش علمی) از شبکه آموزشی پژوهشی ایران: یکی از روش های تدریس مبتنی بر انتقال مستقیم روش نمایش علمی است .این روش سابقه نسبتا طولانی دارد ودر این روش دانش آموزان مهارت های خاص را براساس دیدن ،شنیدن وتمرین کردن چه به صورت فردی وچه به صورت جمعی می…

ادامه مطلب

پاورپوینت روش های تدریس (2)

دریافت پاورپوینت روش های تدریس (روش سخنرانی) از شبکه آموزشی پژوهشی ایران: روش سخنرانی یکی دیگر از انواع روش های تدریس است .این روش در نظام های آموزشی سابقه ای طولانی دارد .به طوری که از زمان یونان باستان تاکنون (البته با تغییراتی ) مورد استفاده اکثر معلمان در سراسر جهان به ویژه در دروس…

ادامه مطلب

پاورپوینت اهمیت مشاوره

دریافت پاورپوینت کلیاتی پیرامون مشاوره واهمیت آن از شبکه آموزشی پژوهشی ایران انسان در طول قرون و اعصار گذشته دريافته است در هنگام داشتن مشكل ويا اخذ تصميم ،گفتگو داشتن با يك دوست صميمي ، يك معلم ، روحاني ، طبيب ، همسر ، والدين و …مي تواند فكر را روشني بخشد .اخذ تصميم را…

ادامه مطلب

پاورپوینت کنترل کلاس درس

دریافت پاورپوینت کنترل کلاس درس از شبکه آموزشی پژوهشی ایران بااینکه تغييرات عمده ای در نظام آموزش و پرورش صورت گرفته  و در سياست ها و برنامه ريزي هاي آموزشي ،اتفاقات عدیده ای افتاده است، با این وجود برخی معلمان هنگام مواجه شدن با مسائل و مشکلات آموزشي ، توانايي هاي لازم و اساسي را برای…

ادامه مطلب