پرسشنامه زنجیره ارزش سوففورد

      پرسشنامه  استاندارد زنجیره ارزش سوففورد (2003) زنجیره ارزش یک نگاه بصری از تمام مراحل یک محصول  از ابتدا تا انتها در اختیار مدیر یا رهبر کسب و کار قرار می دهد، از تحلیل و زنجیره ارزش برای یافتن مزیت رقابتی و بهبود محصولات استفاده می شود . در واقع می توان گفت…

ادامه مطلب