آزمون آیلتس: رایتینگ تسک 2 (ویدئویی)

برای رایتینگ تسک ۲ آزمون آیلتس شما نیاز دارید تا حداقل 250 کلمه بنویسید. به شما یک موضوع ارائه می شود و توانایی شما برای پاسخ دادن و توجیه نظراتتان، بحث در مورد موضوع، خلاصه نمودن جزئیات، ترسیم مشکلات، شناسایی راه حل های ممکن و حمایت از آنچه شما با دلیل و استدلا و مثال…

ادامه مطلب