فیلم تولید اشعه ایکسx-ray

فیلم تولید اشعه ایکسx-ray در فیلم زیر نحوه برخورد الکترونها به اتم هدف و تولید اشعه ایکس نمایش داده شده است.

ادامه مطلب

متخصصان مالی این مهارت ها را فراگیرند

مدیریت منابع مالی یکی از مهم ترین موارد در هر سازمان و موسسه است؛ اما امروزه چه مهارت هایی برای موفقیت متخصصان مالی لازم است؟ این سوالی است که در این فیلم کوتاه توسط 3 متخصص به آن پاسخ داده می شود.  

ادامه مطلب

کوپل کروماتوگرافی گازی – طیف بینی جرمی

فیلم کوپل کروماتوگرافی گازی – طیف بینی جرمی GC-MS در فیلم زیر کوپل دو دستگاه GC و MS را مشاهده می کنیم. همچنین در مورد نحوه کارکرد دو دستگاه و قسمتهای مختلف آنها به طور کامل توضیح داده می شود.  

ادامه مطلب

موتور ملی ef7

مونتاژ موتور ملی ( سمند) موتور ملی  پروژه ای بین ایران خود رو و مرکز تحقیقات موتور آلمان می باشد. موتور ملی بر پایه سوخت گاز طراحی شده و سوخت دوم آن بنزین می باشد. این موتور جز 10 موتور برتر دنیا قرار دارد. همچنین  مهم ترین ویژگی این موتور بهره گیری از  پیشرفته ترین …

ادامه مطلب

فیلم شماتیکی از کوپل دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی

فیلم شماتیکی از کوپل دستگاه کروماتوگرافی گازی – طیف سنجی جرمی کروماتوگرافی گازی (Gas Chromatography) جزء روشهای جداسازی می باشد . طیف سنجی جرمی(Mass Spectroscopy) نیز برای شناسایی این ترکیبات جدا شده بکار می رود.در واقع ما دودستگاه را باهمدیگر کوپل می کنیم.(GC-MS). اگر ستون بکار رفته در GCمویین باشد، سرعت جریان از ستون کم…

ادامه مطلب

فیلم آموزشی بیوتکنولوژی چیست؟

  بیوتکنولوژی چیست؟ بیوتکنولوژی یا زیست فناوری علمی است کاربردی و گستره آن بیش از 30 حوزه تخصصی علوم را شامل می شود. در یک تعریف ساده می توان آن را علم استفاده از قابلیت های سیستم های زنده برای تولید، افزایش و بهبود محصولات دانست. این دانش نوین را می توان برپایه انتقال ژن…

ادامه مطلب

فیلم روانگرایی خاک

روانگرایی خاک و به طور کلی تر خاک های روانگرا از جمله خاک های مسئله داری هستند که در اثر نیروهای ناگهانی و تحت شرایط مناسب از جمله اشباع بودن و عدم امکان زهکشی مناسب، با از دست دادن مقاومت برشی خود به حالت مایع در می آیند. این پدیده معمولا در خاک های ماسه…

ادامه مطلب

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا(HPLC)

شماتیکی ازقسمتهای مختلف دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا( HPLC) یا High Performance Liquid Chromatographyاز روشهای شناسایی وجداسازی می باشد که برای اندازه گیری وشناسایی ترکیبات غیر فرار و مواد ناپایدار در مقابل گرما بکار می رود.دارای دوفاز ساکن وفاز متحرک می باشد.از قسمتهای مختلف تشکیل شده است شامل:…

ادامه مطلب

فیلم کروماتوگرافی لایه نازک TLC

کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) (Thin Layer Chromatography)یکی از روشهای جداسازی می باشد که جداسازی بصورت تقسیمی، جذب سطحی، جذب و Ion-exchangeمی باشد .سرعت تفکیک در آن بسیار بالاست و جذب ودفع گونه ها روی T.L.C. یک فرایند برگشت پذیر است وافت معکوس حلال وجود ندارد یعنی حرکت آن بطرف بالا بصورت…

ادامه مطلب