ادبیات و پرسشنامه تفکر انتقادی

ادبیات و پرسشنامه تفکر انتقادی ادبیات و پرسشنامه تفکر انتقادی تفکر انتقادی فرآیند فعالیت منظم عقلانی و ماهرانة مفهوم سازی،کاربرد، تجزیه ‌و ‌تحلیل‌، ترکیب  و ارزشیابی مجموعه‌ای‌ از اطلاعات و یا تعمیم آن می‌باشدکه به ‌وسیلة مشاهده، تجربه، اندیشه، منطق یا ارتباط به‌ عنوان راهنمای نگرش و رفتار عمل می نماید. اعتقاد داریم که با…

ادامه مطلب

ادبیات تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری

ادبیات تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری ادبیات تاثیر آموزش به شیوه معمول و ترکیبی بر خلاقیت، انگیزش و یادگیری رشد و توسعه هر جامعه در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متاثر از نیروی انسانی آن است و در این میان آموزش از عوامل اساسی تربیت نیروی انسانی…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه شادکامی

ادبیات و پرسشنامه شادکامی ادبیات و پرسشنامه شادکامی درک مفهوم و به کارگیری مناسب شادکامی از موارد مهم روان شناسی مثبت گرا می باشد. سلیگمن (1998) در کتاب شادکامی واقعی، احساسات مثبت را به سه گروه تقسیم بندی کرده است. آنهایی که با گذشته مرتبط اند شامل خوشبینی، امیدواری، وفاداری و اعتماد کردن به دیگران می…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه انگیزش پیشرفت

ادبیات و پرسشنامه انگیزش پیشرفت ادبیات و پرسشنامه انگیزش پیشرفت شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تأثیر آنها بر فرایند یادگیری دانش آموزان به معلم کمک می کند تا در طرح و اجرای برنامه های آموزشی خود  روشهای بهتری را به کار بندد. اصطلاح انگیزش را می توان به نوان عامل…

ادامه مطلب

ادبیات روش تدریس انعکاسی

ادبیات روش تدریس انعکاسی ادبیات روش تدریس انعکاسی در روش تدریس انعکاسی، معلمان نقش فعالی در کلاس درس دارند و تکنیک ها و راهبردهای آموزشی را خودشان به وجود می آورند ویسینگر و موون  نیز معتقدند که معلم انعکاسی ، معلمی است که عقاید و نظرات، اهداف و عواقب و پیامدهای حرفه خود را در تمام…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه وجدان کاری

ادبیات و پرسشنامه وجدان کاری ادبیات و پرسشنامه وجدان کاری براساس تعاريف مي‌توان «وجدان كار» را به عنوان گرايش دروني انسان به كار (تعريف نظري) و يا انجام وظائف بدون نظارت مستقيم (تعريف علمي) دانست كه همه انسانها به درجاتي واجد آن هستند يعني مي‌توان آن را بر روي يك نمودار، از خيلي كم تا…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه رهبری اصیل

ادبیات و پرسشنامه رهبری اصیل ادبیات و پرسشنامه رهبری اصیل رهبر اصیل آگاهی عمیقی نسبت به طرز تفکر و رفتار خود دارد و از ارزش­ها دیدگاه­های اخلاقی، دانش و نقاط قوت خود و دیگران آگاه است؛ از بافتی که در آن فعالیت می­کنند آگاه است؛ و اعتماد به نفس دارد، امیدوار، خوش بین و انعطاف…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه اشتیاق شغلی

ادبیات و پرسشنامه اشتیاق شغلی ادبیات و پرسشنامه اشتیاق شغلی اشتیاق شــغلی كاركنان، از پارادايم هاي جديد حوزه منابع انساني بوده و به دليل راه های متنوع بهره برداري از آن، تعاريف چندگانه اي را داراســت. اکثر تعاریف اذعان دارند که اشتیاق از منابع شخصی و محیطی نشأت می گیرد. به نظرگیبونز (2006) اشتیاق شغلی افراد…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه سرمایه روانشناختی

ادبیات و پرسشنامه سرمایه روانشناختی ادبیات و پرسشنامه سرمایه روانشناختی روانشناسي مثبت ­نگر رشتة تازه­ اي در روانشناسي است. روانشناسي مثبت ­نگر در اواخر دهة ۱۹۹۰ بر پا شده و تمركز آن بيشتر بر قدرت­ها و توانايي ­هاي فرد است تا جستجو در ضعف ­ها و نقص­ هاي او اعتقاد داریم که با این خدمت می…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی

ادبیات و پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی ادبیات و پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی ارزشيابي عبارت است از فرآيند تعيين كردن، بدست آوردن، و فراهم ساختن اطلاعات توصيفي و قضاوتي در مورد ارزش و مطلوبيت هدف­ها، طرح­ها، اجرا و نتايج به ­منظور هدايت تصميم ­گيري، خدمت به نيازهاي پاسخگويي و درك بيشتر از پديده ­هاي مورد بررسي…

ادامه مطلب