ادبیات و پرسشنامه شادکامی

ادبیات و پرسشنامه شادکامی ادبیات و پرسشنامه شادکامی درک مفهوم و به کارگیری مناسب شادکامی از موارد مهم روان شناسی مثبت گرا می باشد. سلیگمن (۱۹۹۸) در کتاب شادکامی واقعی، احساسات مثبت را به سه گروه تقسیم بندی کرده است. آنهایی که با گذشته مرتبط اند شامل خوشبینی، امیدواری، وفاداری و اعتماد کردن به دیگران می…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه انگیزش پیشرفت

ادبیات و پرسشنامه انگیزش پیشرفت ادبیات و پرسشنامه انگیزش پیشرفت شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تأثیر آنها بر فرایند یادگیری دانش آموزان به معلم کمک می کند تا در طرح و اجرای برنامه های آموزشی خود  روشهای بهتری را به کار بندد. اصطلاح انگیزش را می توان به نوان عامل…

ادامه مطلب

ادبیات روش تدریس انعکاسی

ادبیات روش تدریس انعکاسی ادبیات روش تدریس انعکاسی در روش تدریس انعکاسی، معلمان نقش فعالی در کلاس درس دارند و تکنیک ها و راهبردهای آموزشی را خودشان به وجود می آورند ویسینگر و موون  نیز معتقدند که معلم انعکاسی ، معلمی است که عقاید و نظرات، اهداف و عواقب و پیامدهای حرفه خود را در تمام…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه وجدان کاری

ادبیات و پرسشنامه وجدان کاری ادبیات و پرسشنامه وجدان کاری براساس تعاریف می‌توان «وجدان کار» را به عنوان گرایش درونی انسان به کار (تعریف نظری) و یا انجام وظائف بدون نظارت مستقیم (تعریف علمی) دانست که همه انسانها به درجاتی واجد آن هستند یعنی می‌توان آن را بر روی یک نمودار، از خیلی کم تا…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه رهبری اصیل

ادبیات و پرسشنامه رهبری اصیل ادبیات و پرسشنامه رهبری اصیل رهبر اصیل آگاهی عمیقی نسبت به طرز تفکر و رفتار خود دارد و از ارزش­ها دیدگاه­های اخلاقی، دانش و نقاط قوت خود و دیگران آگاه است؛ از بافتی که در آن فعالیت می­کنند آگاه است؛ و اعتماد به نفس دارد، امیدوار، خوش بین و انعطاف…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه اشتیاق شغلی

ادبیات و پرسشنامه اشتیاق شغلی ادبیات و پرسشنامه اشتیاق شغلی اشتیاق شــغلی کارکنان، از پارادایم های جدید حوزه منابع انسانی بوده و به دلیل راه های متنوع بهره برداری از آن، تعاریف چندگانه ای را داراســت. اکثر تعاریف اذعان دارند که اشتیاق از منابع شخصی و محیطی نشأت می گیرد. به نظرگیبونز (۲۰۰۶) اشتیاق شغلی افراد…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه سرمایه روانشناختی

ادبیات و پرسشنامه سرمایه روانشناختی ادبیات و پرسشنامه سرمایه روانشناختی روانشناسی مثبت ­نگر رشته تازه­ ای در روانشناسی است. روانشناسی مثبت ­نگر در اواخر دهه ۱۹۹۰ بر پا شده و تمرکز آن بیشتر بر قدرت­ها و توانایی ­های فرد است تا جستجو در ضعف ­ها و نقص­ های او اعتقاد داریم که با این خدمت می…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی

ادبیات و پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی ادبیات و پرسشنامه ارزشیابی برنامه درسی ارزشیابی عبارت است از فرآیند تعیین کردن، بدست آوردن، و فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدف­ها، طرح­ها، اجرا و نتایج به ­منظور هدایت تصمیم ­گیری، خدمت به نیازهای پاسخگویی و درک بیشتر از پدیده ­های مورد بررسی…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

ادبیات و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ادبیات و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سال‌های اخیر بسیار رواج یافته است. اما درباره معنای این اصطلاح چندان توافق وجود ندارد. دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی از دیدگاه های مختلفی به مفهوم کیفیت زندگی کاری پرداخته اند. کیفیت زندگی کاری یک ساختار چند…

ادامه مطلب

ادبیات و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

 ادبیات و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی  ادبیات و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی کارآفرینی را به مفهوم جستجوی  دائمی برای تغییر ، واکنشی در برابر آن و بهره برداری از آن به عنوان یک فرصت بیان می کند؛ از طرف دیگر شومپیتر ، به عنوان کسی که برای نخستین بار این مقوله را در نظریات خود به صورت…

ادامه مطلب